Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει τους στόχους των κρατών μελών για μια πιο κοινωνική Ευρώπη έως το 2030

social

Στη σημερινή τους σύνοδο, οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ παρουσίασαν τους εθνικούς στόχους τους για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων έως το 2030. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ισχυρή δέσμευση των κρατών μελών να καταστήσουν την Ευρώπη μια ήπειρο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και με ανεξάντλητες ευκαιρίες. Αναλαμβάνοντας εθνικές δεσμεύσεις, τα κράτη μέλη στηρίζουν τις κοινές προσπάθειες για την επίτευξη των τριών πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για την απασχόληση, τις δεξιότητες και τη μείωση της φτώχειας.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, δήλωσε: «Στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο, όλοι οι ηγέτες και οι εταίροι της ΕΕ συμφώνησαν ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να γίνει η Ευρώπη κοινωνικά ισχυρή. Η Επιτροπή έθεσε τρεις φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για τη διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης σε υψηλά επίπεδα, την ενσωμάτωση της διά βίου μάθησης στην κοινωνική οικονομία της αγοράς και για τη μείωση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας. Οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη καταδεικνύουν την αποφασιστικότητά τους για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τώρα αρχίζει η δύσκολη δουλειά.»

Τρεις κοινωνικοί στόχοι της ΕΕ έως το 2030

Το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων καθορίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη με επίκεντρο τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και την κοινωνική ένταξη, και περιλαμβάνει τρεις κοινωνικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030:

  1. Τουλάχιστον το 78 % των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται.
  2. Τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο.
  3. Ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων παιδιών, συγκριτικά με το 2019.

Όλα τα κράτη μέλη δεσμεύονται για την επίτευξη εθνικών στόχων

Στο σχέδιο δράσης, η Επιτροπή κάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει τους τρεις πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ και ζήτησε από τα κράτη μέλη να καθορίσουν εθνικούς στόχους, ως συμβολή στην κοινή αυτή προσπάθεια. Όλα τα κράτη μέλη έχουν πλέον υποβάλει προτάσεις για τους εθνικούς τους στόχους, τις οποίες παρουσίασαν στο σημερινό Συμβούλιο EPSCO. Οι εθνικοί στόχοι θα συμβάλουν στην υλοποίηση της κοινής φιλοδοξίας για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ έως το 2030 στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της μείωσης της φτώχειας.

Ο συνδυασμός των δεσμεύσεων όλων των κρατών μελών θέτει την ΕΕ σε σταθερή πορεία για την επίτευξη ή ακόμη και την υπέρβαση των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ:

  • Όσον αφορά την απασχόληση, οι εθνικοί στόχοι συνολικά υπερβαίνουν τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ.
  • Όσον αφορά την εκπαίδευση των ενηλίκων, οι στόχοι που έχουν θέσει μέχρι στιγμής τα κράτη μέλη σχεδόν επιτυγχάνουν τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ.
  • Όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, οι εθνικοί στόχοι συνολικά υπερβαίνουν τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ.

Στόχος

Στόχος της ΕΕ για το 2030

Σύνολο εθνικών δεσμεύσεων

Ποσοστό απασχόλησης

78 %

78,5 %

Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαίδευση

60 %

57,6 %

Μείωση της φτώχειας

- 15 εκατομμύρια

- 15,6 εκατομμύρια [1]


Αυτό το θετικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται παρά τη δύσκολη συγκυρία της απρόκλητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της, και έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σε διάφορα επίπεδα από το φθινόπωρο του 2021.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή τους στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2023, του πλαισίου συντονισμού των πολιτικών της ΕΕ για την οικονομία και την απασχόληση.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων το 2017 στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ. Ο πυλώνας διατυπώνει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα καθοριστικής σημασίας για δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ο πυλώνας διαρθρώνεται γύρω από τρία κεφάλαια: 1) ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· 2) δίκαιοι όροι εργασίας· και 3) κοινωνική προστασία και ένταξη.

Στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, οι αρχές αυτές μετατράπηκαν σε συγκεκριμένες δράσεις προς όφελος των πολιτών, προτείνοντας τρεις κοινωνικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Στο σχέδιο δράσης, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να καθορίσουν εθνικούς στόχους, ως συμβολή στην κοινή αυτή προσπάθεια. Με την ευκαιρία της κοινωνικής συνόδου κορυφής στο Πόρτο, που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαΐου 2021, τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευση και τη φιλοδοξία τους. Στις 7 Μαΐου 2021 οι εταίροι της ΕΕ (τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) υιοθέτησαν τους τρεις πρωταρχικούς στόχους για το 2030 που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με μια κοινή κοινωνική δέσμευση του Πόρτο. Στις 8 Μαΐου 2021 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ενέκριναν τη δήλωση του Πόρτο, η οποία δίνει έμφαση στην κοινωνική Ευρώπη. Στις 25 Ιουνίου 2021 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ που ορίζονται στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη διακήρυξη του Πόρτο.

Οι εθνικοί στόχοι που παρουσιάζονται σήμερα είναι αποτέλεσμα εντατικής διαδικασίας διαβούλευσης από τα κράτη μέλη, η οποία περιλάμβανε εσωτερικές διαβουλεύσεις με βασικούς κοινωνικούς φορείς (π.χ. εθνικά κοινοβούλια, κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές αρχές ή πανεπιστήμια), διμερείς συναντήσεις με την Επιτροπή και πολυμερείς συνεδριάσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επισκόπηση: Εθνικοί στόχοι που συμβάλλουν στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ανακοίνωση: Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ιστότοπος του σχεδίου δράσης

[1] Δεν έχει συνυπολογιστεί η συμβολή της Γερμανίας και της Δανίας, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν τον δείκτη AROPE (δηλαδή τον δείκτη που μετρά το σύνολο των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού), ούτε της Μάλτας, η οποία εκφράζει τον στόχο της σε ποσοστιαίες μονάδες AROPE. 

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα