Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο27 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει τον νέο παγκόσμιο στόχο του Οργανισμού Αεροπορίας των Ηνωμένων Εθνών για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα

for55

Αθήνα, 27/11/2023

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη την Παρασκευή στην τρίτη διάσκεψη του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για την αεροπορία και τα εναλλακτικά καύσιμα (CAAF/3) από μια παγκόσμια οπτική, με στόχο καθαρότερες αεροπορικές μεταφορές. Η συμφωνία αφορά ιδίως την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 5% έως το 2030 μέσω της αύξησης της χρήσης των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και άλλων καθαρότερων πηγών ενέργειας. Ο ΔΟΠΑ συμφώνησε να αναθεωρήσει τους στόχους του ως το 2028 ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και οι νέες παγκόσμιες επενδύσεις σε δυναμικότητα παραγωγής.

Η συμφωνία εφαρμόζει επίσης την απόφαση, την οποία ενέκρινε η συνέλευση του ΔΟΠΑ το 2022 για επίτευξη μηδενικών εκπομπών CO2 στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές έως το 2050. Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου. Η συμφωνία καθορίζει μια σαφή μελλοντική πορεία για την υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Η απόφαση του ΔΟΠΑ για ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα στέλνει ένα ισχυρό και πολύτιμο μήνυμα για τη σημασία των επενδύσεων στην παραγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Η ΕΕ πρώτη καθόρισε μια σαφή και νομικά δεσμευτική πορεία για τον εφοδιασμό και τη χρήση αυτών των καυσίμων μέσω της πρόσφατα εγκριθείσας πρωτοβουλίας ReFuelEU Aviation. Χαιρετίζουμε την αυξημένη παγκόσμια φιλοδοξία που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας και να επιταχύνουμε την απανθρακοποίηση των παγκόσμιων αερομεταφορών.»

Το παγκόσμιο πλαίσιο που συμφωνήθηκε προβλέπει την παροχή βοήθειας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάδοση των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε όλο τον κόσμο, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να στηρίξει τους εταίρους της στις προσπάθειες που καταβάλλουν για απανθρακοποίηση, και τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα αποτελούν προτεραιότητα για το 2024 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway. Η ΕΕ συνεισφέρει ήδη, μεταξύ άλλων μέσω ενός έργου ύψους 4 εκατ. ευρώ που ξεκίνησε τον Μάιο και το οποίο χρηματοδοτεί μελέτες σκοπιμότητας και την παροχή βοήθειας για την αύξηση της παραγωγής και της πιστοποίησης των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων στην Ινδία και σε 11 αφρικανικά κράτη. Επιπλέον, ένα νέο καθεστώς στήριξης θα επιταχύνει τη χρήση των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη. Θα χρηματοδοτηθεί με έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ, βάσει της τρέχουσας τιμής του άνθρακα.  

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 2 295 31 56· Deborah Almerge-Ruckert – Τηλ.: +32 2 298 79 86)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
27 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα