Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για την απαγόρευση όλων των εναπομενουσών σκόπιμων χρήσεων του τοξικού υδραργύρου στην ΕΕ

zero pollution
@Getty Images / videophoto

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού για τον υδράργυρο. Δεδομένης της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων, ο αναθεωρημένος κανονισμός για τον υδράργυρο θα απαγορεύσει τις τελευταίες εναπομένουσες σκόπιμες χρήσεις υδραργύρου στην ΕΕΜε την απαγόρευση της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2025 και με τη θέσπιση απαγόρευσης της παραγωγής, εισαγωγής και εξαγωγής ορισμένων λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο, ο εν λόγω αναθεωρημένος κανονισμός θα προστατεύσει αποτελεσματικότερα τους Ευρωπαίους πολίτες από τον τοξικό υδράργυρο. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, καθώς και για την επίτευξη σημαντικών περιβαλλοντικών οφελών, σύμφωνα με τη φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση.

Η νέα νομοθεσία θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων και του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση από τα οδοντιατρικά αμαλγάματα με υδράργυρο σε υλικά για το σφράγισμα των δοντιών που δεν περιέχουν υδράργυρο. Θα πρέπει επίσης να σταματήσουν να παράγουν και να εξάγουν λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο, αντικαθιστώντας τους με εναλλακτικές λύσεις χωρίς υδράργυρο, όπως οι λαμπτήρες LED, που είναι επίσης ενεργειακά αποδοτικότεροι. Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με εκείνα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο άλλης σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, όπως ο κανονισμός για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS).

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα