Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για πιο ενδελεχή και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των αστικών λυμάτων

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η εν λόγω αναθεωρημένη οδηγία θα ενισχύσει σημαντικά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επιβλαβείς απορρίψεις αστικών λυμάτων. Θα οδηγήσει επίσης σε καθαρότερους ποταμούς, λίμνες, υπόγεια ύδατα και θάλασσες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με τα νέα μέτρα, θα αφαιρεθούν περισσότερες θρεπτικές ουσίες από τα αστικά λύματα και θα εφαρμοστούν νέα πρότυπα για τους μικρορύπους. Η οδηγία θα εφαρμόζεται πλέον σε ευρύτερο αριθμό περιοχών, καθώς θα καλύπτει και μικρότερους οικισμούς με πληθυσμό 1.000 κατοίκων και άνω.

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η νέα νομοθεσία θα διασφαλίσει ότι το κόστος αυτής της προστασίας θα καλύπτεται εν μέρει από την υπεύθυνη βιομηχανία και όχι από τα τιμολόγια ύδρευσης ή τον δημόσιο προϋπολογισμό. Επιπλέον, θα καταστήσει τον τομέα των λυμάτων ενεργειακά και κλιματικά ουδέτερο. Θα βελτιώσει επίσης τη διαχείριση των όμβριων υδάτων, η οποία θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ενόψει των αυξανόμενων έντονων βροχοπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.  

Τέλος, θα διασφαλίσει την πρόσβαση σε δίκτυα αποχέτευσης για τα δύο εκατομμύρια πλέον ευάλωτα και περιθωριοποιημένα άτομα στην ΕΕ. Αυτός ο στόχος συνάδει με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της πρόσφατα αναθεωρηθείσας οδηγίας για το πόσιμο νερό, η οποία απαιτεί να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τη νέα οδηγία προτού τεθεί σε ισχύ. Στη συνέχεια, θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Σε επόμενο στάδιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται για την εφαρμογή των απαιτήσεων και να αποστείλουν τα πρώτα επικαιροποιημένα εθνικά προγράμματα εφαρμογής το 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Maëlys Dreux — Τηλ.: + 32 2 295 46 73)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα