Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία επί του αναθεωρημένου κανονισμού για τα δομικά προϊόντα, ο οποίος ενισχύει την ενιαία αγορά και στηρίζει την πράσινη μετάβαση

flags 2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη χθεσινή προσωρινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του αναθεωρημένου κανονισμού για τα δομικά προϊόντα. Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά δομικών προϊόντων και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού οικοσυστήματος στο σύνολό του. Ο κλάδος αριθμεί περίπου 430.000 κατασκευαστές δομικών προϊόντων με ετήσιο κύκλο εργασιών 800 δισ. ευρώ.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός εκσυγχρονίζει τους κανόνες που ισχύουν από το 2011, θεσπίζοντας ένα στρατηγικό πλαίσιο το οποίο είναι απαραίτητο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των τεχνολογικών φιλοδοξιών της ΕΕ. Παρέχει στον κατασκευαστικό τομέα πρόσβαση σε αξιόπιστα και επικαιροποιημένα πρότυπα, τα οποία θα περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι πτυχές ασφάλειας και κυκλικότητας ενσωματώνονται απρόσκοπτα στον αναθεωρημένο κανονισμό, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί, άνδρες και γυναίκες, και οι κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τα έργα που υλοποιούν.

Η συμφωνία αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού οικοσυστήματος. Τα ψηφιακά διαβατήρια προϊόντος θα περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα δομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών ασφάλειας, των οδηγιών χρήσης και της δήλωσης επιδόσεων και συμμόρφωσης. Αυτό διευκολύνει τη διαχείριση και τη διανομή των πληροφοριών των κατασκευαστών σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο και εναρμονισμένο σύστημα πλήρως ενσωματωμένο στη μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών.

Ο νέος κανονισμός για τα δομικά προϊόντα στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μειώνει τον διοικητικό φόρτο και τους εμπορικούς φραγμούς, διασφαλίζοντας ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θα λειτουργεί με σαφήνεια, αποτελεσματικότητα και χωρίς αποκλεισμούς.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Ana Martinez Sanjurjo — Τηλ.: + 32 2 296 30 66)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα