Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την προαιρετική ψηφιακή επισήμανση των προϊόντων λίπανσης της ΕΕ

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προαιρετική ψηφιακή επισήμανση των προϊόντων λίπανσης της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους παρασκευαστές και τους προμηθευτές προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον να παρέχουν πληροφορίες επισήμανσης σε ψηφιακή μορφή. Αυτό θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη χρήση των προϊόντων λίπανσης της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι κανόνες θα εξορθολογίσουν τις υποχρεώσεις επισήμανσης για τις επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί το κόστος τους. 

Ο προαιρετικός χαρακτήρας της ψηφιακής επισήμανσης παρέχει ευελιξία στους παραγωγούς και τους διανομείς να επιλέγουν τον τρόπο επικοινωνίας της προτίμησής τους, είτε σε φυσική μορφή είτε σε ψηφιακή μορφή ή σε συνδυασμό των δύο. Για τα προϊόντα λίπανσης που πωλούνται χύδην, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επιλέξουν την ψηφιακή επισήμανση μόνο εάν οι πληροφορίες αναρτώνται σε φυσική μορφή στο σημείο πώλησης.

Οι κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα παραμείνουν σε φυσική ετικέτα για τα συσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται σε τελικούς χρήστες. Οι τελικοί χρήστες θα μπορούν πάντα να ζητούν τις πληροφορίες των ψηφιακών ετικετών με εναλλακτικά μέσα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής για την απλούστευση των σημάτων για τα προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες. Η ψηφιακή επισήμανση χρησιμοποιείται ήδη για τις μπαταρίες και αποτελεί μέρος της αναθεώρησης του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων.

Μόλις εγκριθούν επίσημα, οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν δυόμισι έτη μετά την έναρξη ισχύος τους, ώστε στο ενδιάμεσο διάστημα να αναπτυχθούν οι τεχνικοί κανόνες.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel – τηλ.: + 32 2 298 66 99· Ana Martinez Sanjurjo – τηλ.: +32 2 296 30 66)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα