Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την προώθηση της κοινοχρησίας δεδομένων και την υποστήριξη ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκριση του νομικού κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

logo_of_the_european_commission_el.svg_0_1.png
© EU
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκριση του νομικού κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε τα εξής: «Ο παρών κανονισμός αποτελεί το πρώτο δομικό στοιχείο για τη δημιουργία μιας σταθερής και δίκαιης οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα. Αφορά τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την αξιόπιστη κοινοχρησία δεδομένων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται μεταξύ τομέων και κρατών μελών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.»

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Με την πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων που συμφωνήθηκε σήμερα, καθορίζουμε μια κοινή προσέγγιση για την κοινοχρησία δεδομένων —ενός ευρωπαϊκού τρόπου. Διευκολύνουμε την αυξανόμενη ροή βιομηχανικών δεδομένων σε όλους τους τομείς και τα κράτη μέλη, ώστε να βοηθήσουμε την Ευρώπη να καταστεί η υπ' αριθμόν ένα ήπειρος δεδομένων στον κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, δίνοντας το πηδάλιο στα άτομα και στις εταιρείες που παράγουν δεδομένα, ώστε να διατηρήσουν τον έλεγχο των δεδομένων που δημιουργούν. Με λίγα λόγια, μια ανοικτή αλλά κυρίαρχη ευρωπαϊκή ενιαία αγορά δεδομένων.»

Η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων που προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2020 θα δημιουργήσει τη βάση για έναν νέο ευρωπαϊκό τρόπο διακυβέρνησης των δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων / ΓΚΠΔ), η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες ανταγωνισμού. Χάρη στον παρόντα κανονισμό, περισσότερα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και θα ανταλλάσσονται στην ΕΕ, σε όλους τους τομείς και τα κράτη μέλη. Θα τονώσει την κοινοχρησία δεδομένων και την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, όπως η μεταποίηση, η πολιτιστική κληρονομιά και η υγεία, όπως ανακοινώθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα.

Επόμενα βήματα

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα προτείνει σύντομα μια δεύτερη σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, την πράξη για τα δεδομένα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των δεδομένων για την οικονομία και την κοινωνία. Η πράξη για τα δεδομένα αποσκοπεί στην προώθηση της κοινοχρησίας δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Μια ανοικτή δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 3 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες.

Εκτός από αυτές τις δύο συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω και θα χρηματοδοτήσει ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων για τη συγκέντρωση δεδομένων σε καίριους στρατηγικούς τομείς και τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγεία, η γεωργία και η μεταποίηση.

Ιστορικό

Η πρόταση πράξης για τη διακυβέρνηση δεδομένων, που υποβλήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020, είναι η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει:

  • μέτρα για την αύξηση της εμπιστοσύνης στην κοινοχρησία δεδομένων, δεδομένου ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί επί του παρόντος μείζον εμπόδιο και συνεπάγεται υψηλό κόστος·
  • νέους κανόνες της ΕΕ για την ουδετερότητα που θα επιτρέπουν στους καινοτόμους διαμεσολαβητές δεδομένων να λειτουργούν ως αξιόπιστοι διοργανωτές της κοινοχρησίας δεδομένων·
  • μέτρα για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης ορισμένων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα. Για παράδειγμα, η περαιτέρω χρησιμοποίηση δεδομένων υγείας, υπό σαφείς προϋποθέσεις, θα μπορούσε να προωθήσει την έρευνα για την εξεύρεση θεραπειών για σπάνιες ή χρόνιες ασθένειες·
  • εργαλεία για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι τον έλεγχο της χρήσης των δεδομένων που παράγουν, καθιστώντας ευκολότερη και ασφαλέστερη για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες την οικειοθελή διάθεση των δεδομένων τους για το ευρύτερο κοινό καλό υπό σαφείς όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο

Στρατηγική για τα δεδομένα της 19ης Φεβρουαρίου 2020

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα