Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το νέο «Περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία», ένα εργαλείο για τον εξορθολογισμό της ψηφιακής τελωνειακής συ

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών για τη νέα πρωτοβουλία Ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία, η οποία διευκολύνει τις διάφορες αρχές που συμμετέχουν στον τελωνισμό εμπορευμάτων να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές πληροφορίες τις οποίες υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι. Στην επόμενη φάση, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τις απαιτούμενες τελωνειακές και κανονιστικές πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαμετακόμιση ή την εξαγωγή εμπορευμάτων μόνο μία φορά, μέσω ενιαίου σημείου εισόδου.

Ως υλοποίηση της δέσμευσης της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για τη μετάβαση των τελωνείων της ΕΕ στο επόμενο επίπεδο, η πρωτοβουλία Ενιαίας θυρίδας της ΕΕ αποτελεί μέρος φιλόδοξου έργου για τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών ελέγχων κατά την επόμενη δεκαετία. Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου, στη βελτίωση των ελέγχων ασφάλειας και συμμόρφωσης, στη στήριξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις εθνικές αρχές και τις εταιρείες. Η σημερινή συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών ενισχύει την αρχική πρόταση της Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ιδίως τις μη φορολογικές αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών. Χρησιμεύει επίσης ως εφαλτήριο με κατεύθυνση το φιλόδοξο πρόγραμμα νομοθετικών μεταρρυθμίσεών μας για την προετοιμασία της τελωνειακής ένωσης για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μετά τις πρόσφατες συστάσεις για πιο σύγχρονη και αποδοτική τελωνειακή ένωση που παρουσίασε η ομάδα σοφών της ΕΕ για το μέλλον των τελωνείων, η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης έως το τέλος του έτους.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο βήμα προόδου στις προσπάθειές μας για ψηφιοποίηση και εξορθολογισμό των εμπορικών ροών στην ΕΕ. Η ενιαία θυρίδα της ΕΕ για τα τελωνεία θα βελτιώσει το επιχειρηματικό μας περιβάλλον και θα διευκολύνει τους συναλλασσομένους και τους οικονομικούς φορείς μειώνοντας τον διοικητικό τους φόρτο. Μόλις η συμφωνία αυτή εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα καταστήσει τον τελωνισμό των εμπορευμάτων πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα προωθήσει την τελωνειακή μας ένωση στο επόμενο επίπεδο στην ψηφιακή εποχή.»

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία για το περιβάλλον ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία ανοίγει τον δρόμο για πιο εξορθολογισμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών και με τους συναλλασσομένους. Θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση της γραφειοκρατίας και θα δώσει ώθηση στο εμπορικό μας μοντέλο με βάση την εμπιστοσύνη και τη συμμόρφωση. Εν ολίγοις, αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στις προσπάθειες αυτής της Επιτροπής για μετάβαση της τελωνειακής ένωσης στο επόμενο επίπεδο.»

Η ενιαία θυρίδα της ΕΕ θα ενισχύσει τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ τελωνειακών και άλλων, μη τελωνειακών, αρχών στα σύνορα της ΕΕ, καθιστώντας δυνατή την αυτόματη επαλήθευση μη τελωνειακών διατυπώσεων, όπως αυτών που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη συμμόρφωση των προϊόντων. Θα ψηφιοποιήσει και θα εξορθολογίσει διαδικασίες για εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ και εξέρχονται από αυτή, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μην υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν έγγραφα σε διάφορες αρχές μέσω διαφορετικών δικτυακών πυλών, όπως κάνουν τώρα. Τέλος, η επαλήθευση θα διασφαλίζει τη διαχείριση των ποσοστώσεων σε επίπεδο ΕΕ και θα μειώνει τους κινδύνους απάτης κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή ευαίσθητων εμπορευμάτων, όπως των φθοριούχων αερίων με υψηλές εκπομπές.

Περισσότερες πληροφορίες

Επί του παρόντος, για την εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ένωση εμπλέκονται πολλές διαφορετικές αρχές αρμόδιες για διάφορους τομείς πολιτικής, όπως η υγεία και η ασφάλεια, το περιβάλλον, η γεωργία, η αλιεία, η πολιτιστική κληρονομιά, η εποπτεία της αγοράς και η συμμόρφωση των προϊόντων. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες, συχνά σε έντυπη μορφή, σε πολλές διαφορετικές αρχές, καθεμία με τη δική της πύλη και με τις δικές της διαδικασίες. Αυτό είναι επαχθές και χρονοβόρο για τους συναλλασσομένους και μειώνει την ικανότητα των αρχών να ενεργούν από κοινού για την καταπολέμηση των κινδύνων.

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί το επόμενο βήμα για τη δημιουργία ψηφιακού πλαισίου για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των συνοριακών αρχών, μέσω ενός περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία. Η ενιαία θυρίδα της ΕΕ θα ενισχύσει αρχικά τις ανταλλαγές μεταξύ κυβερνήσεων και θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και συναλλασσομένους να ανακτούν έγγραφα και τελωνειακές άδειες από ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα, όπως το TRACES, καθιστώντας τα αυτόματα και ψηφιακά διαθέσιμα στα εθνικά τελωνεία. Μια δεύτερη φάση θα θέσει σε εφαρμογή το σύστημα μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, το οποίο επιτρέπει στους συναλλασσομένους να παρέχουν δεδομένα μέσω ενιαίας πύλης σε μεμονωμένο κράτος μέλος, παρακάμπτοντας έτσι την υποχρέωσή τους να χρησιμοποιούν μη τελωνειακά συστήματα και μειώνοντας τις επικαλύψεις, τον χρόνο και το κόστος. Στη συνέχεια, οι τελωνειακές και άλλες αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού τα δεδομένα αυτά, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή μια πλήρως συντονισμένη προσέγγιση για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων και σαφέστερη επισκόπηση σε επίπεδο ΕΕ των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από αυτή. 

Κάθε έτος, η τελωνειακή ένωση διευκολύνει εμπορευματικές συναλλαγές αξίας άνω των 3,5 τρισ. ευρώ. Ο αποδοτικός τελωνισμός και έλεγχος είναι ουσιώδους σημασίας για την ομαλή ροή των εμπορικών συναλλαγών και, παράλληλα, για την προστασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος στην ΕΕ. Τόσο η κρίση της COVID-19 όσο και οι πρωτοφανείς κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας ανέδειξαν τη σημασία της ύπαρξης ευέλικτων αλλά άρτιων τελωνειακών και μη τελωνειακών διαδικασιών. Η σημασία αυτή θα αυξάνεται όλο και περισσότερο, καθώς ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών εξακολουθεί να αυξάνεται και αναδύονται νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως νέες μορφές απάτης.

Επόμενα βήματα

Μετά την επίσημη έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η διακυβερνητική συνιστώσα της ενιαίας θυρίδας θα τεθεί σε ισχύ έως το 2025, ενώ το σύστημα μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων θα καταστεί προσβάσιμο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις προηγούμενες ερωτήσεις και απαντήσεις και το ενημερωτικό δελτίο που είχαμε ετοιμάσει.

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα