Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί του πρώτου πλαισίου δραστηριοτήτων αξιολόγησης ΠΚΔ

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη χθεσινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση αξιολογήσεων (ΠΚΔ). Οι νέοι κανόνες θα προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα χαρακτηριστικά και τις μεθόδους αξιολογήσεων ΠΚΔ ενισχύοντας παράλληλα την ακεραιότητα της διακυβέρνησης των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ.

Οι αξιολογήσεις ΠΚΔ είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην αγορά βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς παρέχουν στους επενδυτές και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πληροφορίες, π.χ. σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με παράγοντες ΠΚΔ. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν στους επενδυτές πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ΠΚΔ των εταιρειών, βοηθώντας τους να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις. Θα συμβάλουν στην εμπέδωση μιας νοοτροπίας διαφάνειας όσον αφορά τον αντίκτυπο των επιχειρήσεων στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Θα παράσχουν επίσης μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις δραστηριότητες των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και τον μετριασμό των συγκρούσεων συμφερόντων. Τους νέους κανόνες τους ζήτησαν οι συμμετέχοντες στην αγορά για την αντιμετώπιση της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας.

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με τους παρόχους αξιολογήσεων ΠΚΔ τον Ιούνιο του 2023 στο πλαίσιο μιας νέας δέσμης μέτρων για την ανάπτυξη των θεμελίων του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ και την ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης έργων και τεχνολογιών μετάβασης.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς μια νέα αγορά, το οποίο θα είναι καθοριστικής σημασίας στην ατζέντα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες στην αγορά ζήτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια. Το νέο πλαίσιο θα βοηθήσει τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και τις εταιρείες να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση επιδόσεις τους. Θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη στην αγορά αυτή αποσαφηνίζοντας τις δραστηριότητες των προμηθευτών, με αυστηρούς κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Η ύπαρξη μιας καλά ρυθμιζόμενης αγοράς ΠΚΔ αναμένεται να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ της ΕΕ. »

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα