Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί του πρώτου κανονισμού και της νέας οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί των προτάσεων της Επιτροπής για τον πρώτο κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) και την έκτη οδηγία ΚΞΧ/ΧΤ.

Οι προτάσεις αυτές συνιστούν ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ και χρησιμεύουν ως βάση για τον συντονισμό των εργασιών της μελλοντικής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA). Οι νέοι κανόνες ορίζουν απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διασφαλιστεί ομοιόμορφο επίπεδο ελέγχων σε όλη την ενιαία αγορά. Εναρμονίζουν επίσης τα καθήκοντα και τις εξουσίες των εθνικών εποπτικών αρχών και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, για αποτελεσματικότερη διασυνοριακή συνεργασία. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο παρέχει ισχυρότερες εξουσίες στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με όσους κατέχουν ή ελέγχουν νομικά πρόσωπα και καταπιστεύματα. Το νέο πλαίσιο εναρμονίζει επίσης τους κανόνες πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες, επιτρέποντας σε φορείς με έννομο συμφέρον, όπως δημοσιογράφους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, να συμβάλουν στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για τα ακίνητα θα βοηθήσει επίσης τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν την κατάχρηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων από τους εγκληματίες. 

Οι εν λόγω προτάσεις της Επιτροπής εντάσσονται στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2021 και η οποία περιλάμβανε έναν νέο κανονισμό για τη σύσταση μιας αρχής ΚΞΧ/ΧΤ (AMLA) και έναν αναθεωρημένο κανονισμό σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των χρηματικών ποσών και των μεταφορών κρυπτοστοιχείων. Οι συννομοθέτες έχουν πλέον συμφωνήσει επί των τεσσάρων προτάσεων της δέσμης.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Eπίτροπος αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω τη συμφωνία επί του κανονισμού και της οδηγίας, που φέρνουν την ΕΕ πολύ κοντά στην πλήρη υλοποίηση ενός νέου, ισχυρότερου πλαισίου ΚΞΧ/ΧΤ. Οι συμφωνίες αυτής της εβδομάδας αποτελούν σημαντικό σταθμό στην προσπάθεια καταπολέμησης του βρώμικου χρήματος στην ΕΕ. Η νέα προσέγγιση θεσπίζει κανόνες που αντιμετωπίζουν αποφασιστικά τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν, καθώς και ευέλικτους μηχανισμούς ώστε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα να μην αποτελεί εύκολο προορισμό για τα προϊόντα του εγκλήματος. Η φιλοδοξία των κανόνων αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο που θα μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.»

 

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα