Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί των νέων δικαιωμάτων των καταναλωτών για εύκολες και ελκυστικές επισκευές

Προστασία των καταναλωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επετεύχθη χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης, την οποία υπέβαλε τον Μάρτιο του 2023 η Επιτροπή, σχετικά με κοινούς κανόνες για την προώθηση της επισκευής των καταναλωτικών αγαθών.

Όταν εγκριθούν, οι νέοι κανόνες θα παρέχουν στους καταναλωτές ένα νέο «δικαίωμα επισκευής», τόσο εντός όσο και εκτός της νόμιμης εγγύησης, χάρη στο οποίο θα μπορούν, πιο εύκολα και με οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο, να επισκευάζουν τα προϊόντα αντί να τα αντικαθιστούν με νέα προϊόντα. Έτσι θα προκύψουν οφέλη όπως η εξοικονόμηση χρημάτων για τους καταναλωτές, η τόνωση της κυκλικής οικονομίας και η στήριξη των στόχων της βιώσιμης κατανάλωσης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της μείωσης των αποβλήτων.

Όταν ένα ελάττωμα εμφανίζεται εντός της νόμιμης εγγύησης, οι καταναλωτές πλέον θα επωφελούνται από παρατεταμένη νόμιμη εγγύηση ενός έτους εάν επιλέξουν την επισκευή του προϊόντος.

Αφού λήξει η νόμιμη εγγύηση, οι καταναλωτές θα μπορούν να ζητούν ευκολότερη και φθηνότερη επισκευή των ελαττωμάτων προϊόντων που είναι τεχνικώς επισκευάσιμα (όπως ταμπλέτες, έξυπνα κινητά αλλά και πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων κ.ά.).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα την πολιτική συμφωνία. Αφού εκδοθεί επίσημα, η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το «δικαίωμα επισκευής» συμπληρώνει διάφορες άλλες προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή για την επίτευξη βιώσιμης κατανάλωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και θεσπίζει το πλαίσιο ενός πραγματικού «δικαιώματος επισκευής» σε όλη την ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand - Τηλ.: +32 2 296 22 53· Yuliya Matsyk – Τηλ.: +32 2 291 31 73)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα