Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί των κανόνων για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων & της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού

flags 2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της οδηγίας σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα.

Η πρόταση έχει σκοπό την προαγωγή βιώσιμης και υπεύθυνης εταιρικής συμπεριφοράς σε όλες τις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες. Οι μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να εντοπίζουν και, όπου χρειάζεται, να προλαμβάνουν, να εξαλείφουν ή να μετριάζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η παιδική εργασία και η εργασιακή εκμετάλλευση, και στο περιβάλλον —π.χ. ρύπανση και απώλεια βιοποικιλότητας.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα παράσχουν ασφάλεια δικαίου, ισότιμους όρους ανταγωνισμού και πιο βιώσιμη ανταγωνιστικότητα στις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια στους καταναλωτές. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα προωθήσουν την πράσινη μετάβαση και θα προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian WigandΤηλ.: + 32 296 22 53· Cristina Torres CastilloΤηλ.: + 32 299 06 79)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα