Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Ιανουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το ΕΚΤ+

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Το EKT+ θα αποτελέσει το κύριο χρηματοδοτικό μέσο ώστε να υλοποιηθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, να στηριχτούν οι θέσεις εργασίας και να δημιουργηθεί μια δίκαιη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς κοινωνία. Επίσης, θα εξασφαλίσει στα κράτη μέλη τους απαραίτητους πόρους για την ανάκαμψη των κοινωνιών και των οικονομιών μας ύστερα από την κρίση του κορονοϊού.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Το χρηματοδοτικό αυτό μέσο θα αποτελέσει την κύρια οδό μας για να εξασφαλίσουμε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και για να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς, ενόσω βγαίνουμε από την κρίση. Το ΕΚΤ+ θα συμβάλει ώστε να προωθηθεί περισσότερο η ισότητα ευκαιριών και να εξασφαλιστούν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δικαιότερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένη κοινωνική προστασία. Θα επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, με έμφαση στην αξία και τις ανάγκες των νέων: την επόμενη γενιά.»

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό. Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε, καθώς το Ταμείο έχει παραπάνω από ζωτική σημασία. Η κρίση έχει φέρει τους νέους, τα παιδιά και τις κοινότητες ευάλωτων ατόμων σε ιδιαίτερα επικίνδυνη θέση. Πρέπει να διοχετεύσουμε την ενέργειά μας στην κοινωνική ένταξη. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης και να αποκτήσουμε ειδικευμένο και ανθεκτικό εργατικό δυναμικό που θα είναι έτοιμο για τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Το EKT+ θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν μια δικαιότερη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία που θα μάχεται ενάντια στη φτώχεια και θα δημιουργεί ευκαιρίες για όλες και για όλους.»

Το EKT+ διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 88 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2018). Θα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, και θα επιτρέψει να δημιουργηθούν και να προστατευτούν οι ευκαιρίες απασχόλησης, θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Θα συμπεριλαμβάνει επίσης μια πιο φιλόδοξη απαίτηση για τις επενδύσεις στους νέους και για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με βάση την πολιτική συμφωνία, το EKΤ+:

  • Θα επενδύσει στους νέους, που έχουν πληγεί σκληρά από την κοινωνικοοικονομική κρίση μετά την πανδημία του κορονοϊού. Τα κράτη μέλη στα οποία το μέσο ποσοστό νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (το λεγόμενο «ΕΑΕΚ», ηλικίας 15-29 ετών) υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των πόρων που τους αναλογούν από το ΕΚΤ+ ώστε να βοηθήσουν τους νέους αυτούς να αποκτήσουν προσόντα ή να βρουν μια ποιοτική θέση εργασίας. Όλα τα άλλη κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν επαρκή κονδύλια από τους πόρους τους στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ σε στοχοθετημένες δράσεις για τη στήριξη των μέτρων απασχόλησης των νέων. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν για τον σκοπό αυτό και άλλες υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης, προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις σε μέτρα απασχόλησης των νέων.
  • Θα στηρίξει τα πιο ευάλωτα άτομα που έχουν χάσει την εργασία τους ή υπέστησαν μείωση του εισοδήματός τους: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
  • Θα παράσχει τρόφιμα και/ή τη βασική υλική βοήθεια στους απόρους, ενσωματώνοντας στο ΕΚΤ+ το τρέχον Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)· Όλα τα κράτη μέλη θα διαθέσουν τουλάχιστον το 3 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ για τον σκοπό αυτό.
  • Θα επενδύσει σε παιδιά που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της κρίσης. Τα κράτη μέλη στα οποία το επίπεδο της παιδικής φτώχειας υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Όλα τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν επαρκή κονδύλια από τους πόρους τους στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ σε στοχοθετημένες δράσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα κονδύλια αυτά και άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης για να ενισχύσουν και άλλο τις επενδύσεις στην πάλη κατά της παιδικής φτώχειας.
  • Θα στηρίξει άμεσα την κοινωνική καινοτομία μέσω του νέου σκέλους του ΕΚΤ+ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία με ένα ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 676 εκατ. ευρώ.

Επόμενα στάδια

Σε συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν επισήμως τον κανονισμό ΕΚΤ+ ώστε να τεθεί σε ισχύ.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ σε συνδυασμό με το NextGenerationEU, το προσωρινό μέσο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάκαμψης στην Ευρώπη, θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη δέσμη κινήτρων που έχει ποτέ χρηματοδοτηθεί μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Συνολικά 1,8 τρισ. ευρώ (σε τιμές του 2018) θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19. Η Ευρώπη θα γίνει πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική.

Το τελευταίο στάδιο της έγκρισης του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ ολοκληρώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να δεσμεύει τα κονδύλια στο πλαίσιο του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Για να μπορέσει όμως η Επιτροπή να προβεί σε δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, ώστε να ενεργοποιηθεί έτσι το μέσο, απαιτείται η κύρωση της νέας απόφασης για τους ίδιους πόρους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τις συνταγματικές τους διατάξεις.

Ιστορικό

Το ΕΚΤ+ θα αποτελεί το κύριο εργαλείο της ΕΕ ειδικά για την υλοποίηση επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό. Σκοπός του είναι η οικοδόμηση μιας Ευρώπης περισσότερο κοινωνικής και με λιγότερους αποκλεισμούς. Θα στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την κρίση που προξένησε η πανδημία του κορονοϊού, να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης και να εξασφαλίσουν δίκαιη κοινωνική προστασία και ανθεκτικό εργατικό δυναμικό, με σκοπό τη μετάβαση στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.

Με τον τρόπο αυτό, τα κονδύλια του EKT+ θα συμβάλουν στην εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω δράσεων στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, αλλά και της κοινωνικής ένταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος για το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

Ενημερωτικό δελτίο για το ΕΚΤ+

Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Σχέδιο ανάκαμψης

Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα