Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο21 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία συνεργατικού υπολογιστικού νέφος για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

Participation of Mariya Gabriel, European Commissioner, to the launch of the creation of an European cultural heritage cloud under Horizon Europe

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την από κοινού δημιουργία συνεργατικού υπολογιστικού νέφους για την πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο θα συμβάλει στη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών θησαυρών μέσω ψηφιακής υποδομής. Το υπολογιστικό νέφος αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας και της συνδημιουργίας μεταξύ του πολιτιστικού, του δημιουργικού και του τεχνολογικού τομέα.
 

Με προβλεπόμενο προϋπολογισμό ύψους 110 εκατ. ευρώ έως το 2025 από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το συνεργατικό υπολογιστικό νέφος θα είναι μια μοναδική υποδομή που θα επιτρέψει την άνευ προηγουμένου διεπιστημονική συνεργασία μεγάλης κλίμακας μεταξύ ειδικών, όπως επιστημόνων, επιμελητών, αρχειονόμων και συντηρητών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα προσφέρει τεχνολογίες αιχμής για την ψηφιοποίηση των τεχνουργημάτων, την έρευνα σχετικά με έργα τέχνης και την τεκμηρίωση δεδομένων. Έτσι θα επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ως προς τη διατήρηση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες θα αποκτήσουν και νέα ψηφιακή διάσταση. Αποσκοπεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες και να άρει τα εμπόδια για τα μικρότερα και απομακρυσμένα ιδρύματα.
 

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, από κοινού με τους υπουργούς Πολιτισμού και Επιστημών, καθώς και με εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έθεσαν τις βάσεις για το ευρωπαϊκό συνεργατικό υπολογιστικό νέφος για την πολιτιστική κληρονομιά.

Μέχρι στιγμής, έχει ψηφιοποιηθεί μόνο το 30 % έως 50 % των πολιτιστικών συλλογών στην Ευρώπη. Τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα για τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις μεγάλων δομών και τοπίων πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν τη βάση για εις βάθος επιστημονική έρευνα. Επιπλέον, τα περισσότερα πρότυπα που χρησιμοποιούνται δεν είναι ομοιόμορφα, ιχνηλάσιμα ή ασφαλή, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τους υλικούς και άυλους πολιτιστικούς θησαυρούς της Ευρώπης.
 

Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης θα αποκτήσει νέα ψηφιακή διάσταση με το ευρωπαϊκό συνεργατικό υπολογιστικό νέφος για την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή η ευρωπαϊκή προσπάθεια θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών, επιμελητών και άλλων επαγγελματιών από τον χώρο των μουσείων προκειμένου να διαφυλαχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά, να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο και να μπορούν οι μελλοντικές γενιές να το απολαμβάνουν για πολλά ακόμα χρόνια. Θα προσφέρει, επίσης, νέες ευκαιρίες σε μικρότερα μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα ώστε να προωθήσουν την ψηφιοποίηση και να συνεργαστούν σε κοινά έργα σε ασφαλείς χώρους εργασίας με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.»
 

Οι εργασίες μόλις ξεκίνησαν, με την εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων για το συνεργατικό υπολογιστικό νέφος που διενεργήθηκε από οκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.  Το υπολογιστικό νέφος θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027). Το πρόγραμμα διαθέτει για πρώτη φορά ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία», με συνολικό προϋπολογισμό 2,28 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την υλοποίηση της δομής, των υπηρεσιών και των εργαλείων για την υποδομή υπολογιστικού νέφους. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα δρομολογηθούν το 2023 και το 2024.
 

Ιστορικό

Οι δράσεις της ομάδας «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.  Η ΕΕ προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στον τομέα των τεχνών και στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας μέσω διαφόρων προγραμμάτων.  Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» προβλέπει τομεακή στήριξη για την πολιτιστική κληρονομιά.
 

Η πρωτοβουλία για το νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι η εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της βιωσιμότητας και της αισθητικής. Μετά από πιεστικά αιτήματα του πολιτιστικού τομέα, η υποδομή υπολογιστικού νέφους θα συμβάλει στην καλύτερη διατήρηση των μοναδικών ευρωπαϊκών τεχνουργημάτων, πολιτιστικών τοπίων, ιστορικών τοποθεσιών και κτιρίων στην ψηφιακή εποχή.
 

Στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», του προηγούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, επενδύθηκαν πάνω από 60 εκατ. ευρώ σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για τη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία της απειλούμενης κληρονομιάς από την παράνομη διακίνηση, καθώς και για την ενίσχυση της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο

Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης

Σύσταση της Επιτροπής για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη

Έκθεση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό συνεργατικό υπολογιστικό νέφος για την πολιτιστική κληρονομιά

Προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
21 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα