Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για τη μετατροπή των χαρτονομισμάτων του ουκρανικού νομίσματος χρίβνια από τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία

ουκρανία - εε

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη μετατροπή των χαρτονομισμάτων του ουκρανικού νομίσματος χρίβνια στο νόμισμα των κρατών μελών υποδοχής από τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου.

Η εν λόγω πρόταση συμπληρώνει την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η ΕΕ σε όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία, ιδίως όταν ταξιδεύουν στα κράτη μέλη της Ένωσης, και συνάδει πλήρως με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του ασύλου και με την εξωτερική δράση της ΕΕ. Από τότε που ξεκίνησε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, πάνω από 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φθάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και προσωρινής προστασίας στα άτομα αυτά, παρέχοντάς τους, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στέγη, ιατρική βοήθεια και εκπαίδευση για τα παιδιά. Μία από τις άμεσες ανάγκες των προσφύγων είναι να μετατρέψουν τα χαρτονομίσματα σε χρίβνια στο νόμισμα της χώρας υποδοχής τους.

Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση μιας συντονισμένης προσέγγισης, ώστε όλα τα κράτη μέλη να προσφέρουν σε όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία τους ίδιους όρους για τη μετατροπή των χαρτονομισμάτων σε χρίβνια στο τοπικό νόμισμα ανεξάρτητα από το κράτος μέλος υποδοχής τους. Η προσέγγιση αυτή ήταν αναγκαία λόγω του ότι η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας αναγκάστηκε να αναστείλει την ανταλλαγή χαρτονομισμάτων του νομίσματος χρίβνια με ξένα μετρητά, προκειμένου να προστατευθούν τα περιορισμένα συναλλαγματικά αποθέματα της Ουκρανίας. Κατά συνέπεια, τα πιστωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν ήταν πρόθυμα να προβούν σε μετατροπή συναλλάγματος λόγω της περιορισμένης μετατρεψιμότητας των χαρτονομισμάτων της χρίβνια και της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

Ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να θέσουν σε εφαρμογή εθνικά προγράμματα που να στηρίζουν τη μετατροπή περιορισμένου αριθμού χαρτονομισμάτων χρίβνια ανά άτομο, ενώ στόχος της Επιτροπής είναι να προωθήσει μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τα προγράμματα αυτά. Τα προγράμματα θα πρέπει να προβλέπουν ανώτατα όρια 10.000 χρίβνια ανά άτομο, χωρίς επιβαρύνσεις, με βάση την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία που δημοσιεύεται από την Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας. Τα προγράμματα θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις μήνες.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα