Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εγκρίνει νέα πρόταση σχετικά με τον συνδυασμό τρόπων μεταφοράς για πιο βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πρότασή της για τις συνδυασμένες μεταφορές, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει τις εμπορευματικές μεταφορές πιο βιώσιμες μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών σε σύγκριση με τις μεταφορές που γίνονται μόνο μέσω του οδικού δικτύου. Η εν λόγω πρόταση επικαιροποιεί την οδηγία για τις συνδυασμένες μεταφορές και συμπληρώνει τα μέτρα για τον οικολογικό προσανατολισμό των εμπορευματικών μεταφορών, τα περισσότερα εκ των οποίων εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2023. Αυτή η δέσμη μέτρων θα στηρίξει τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών ώστε να συμβάλει κι αυτός στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Το 2022 μεταφέρθηκαν μέσω του οδικού δικτύου της ΕΕ 13,6 δισ. τόνοι εμπορευμάτων. Οι εν λόγω εμπορευματικές μεταφορές είναι απαραίτητες για την οικονομία της ΕΕ και, καθώς αυξάνεται η ζήτηση, πρέπει να διατηρήσουμε υπό έλεγχο το κόστος και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Χάρη στην πρότασή μας, τα φορτηγά θα συνεχίσουν να είναι χρήσιμα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, αλλά ο συνδυασμός τους με άλλους, πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι φορτηγίδες, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή τα τρένα, θα μειώσει το εξωτερικό κόστος των μεταφορών και θα βελτιστοποιήσει τη χρήση του δικτύου μεταφορών μας προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας μας.»

Η σημερινή αναθεώρηση θα καταστήσει τις διατροπικές μεταφορές πιο αποτελεσματικές και πιο ανταγωνιστικές. Ενισχύει τη στήριξη σε μεταφορές που μειώνουν κατά τουλάχιστον 40% τις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, σε σύγκριση με τις μεταφορές που γίνονται μόνο μέσω του οδικού δικτύου, μεταξύ των ίδιων σημείων αναχώρησης και άφιξης.

Εκτός από τα υφιστάμενα κανονιστικά μέτρα, η πρόταση εισάγει μια εξαίρεση για τις συνδυασμένες μεταφορές από τις προσωρινές απαγορεύσεις οδήγησης, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση οδήγησης κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Θέτει επίσης στα κράτη μέλη τον στόχο μείωσης του μέσου κόστους των συνδυασμένων μεταφορών από πόρτα σε πόρτα κατά τουλάχιστον 10% εντός επτά ετών, και τα καλεί να θεσπίσουν τις αναγκαίες πολιτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών θα υποχρεούνται να παρέχουν, μέσω του ιστοτόπου τους, τουλάχιστον ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις των τερματικών σταθμών μεταφόρτωσης στην ΕΕ. 

Η πρόταση θα εξεταστεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 

Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο σχετικό δελτίο Τύπου και στις ερωταπαντήσεις.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα