Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εγκρίνει ιταλικό μέτρο στήριξης της STMicroelectronics με 292,5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή μονάδας που εντάσσεται στην αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών

logo

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιταλικό μέτρο στήριξης της STMicroelectronics με 292,5 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την κατασκευή, στην Κατάνη της Σικελίας, μονάδας που εντάσσεται στην αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών. Το μέτρο θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, την ανθεκτικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης στις τεχνολογίες ημιαγωγών, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες που ορίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα. Το μέτρο θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 292,5 εκατ. ευρώ, με την οποία θα στηριχθεί επένδυση της STMicroelectronics, ύψους 730 εκατ. ευρώ, με σκοπό την κατασκευή μονάδας παραγωγής δισκίων από καρβίδιο του πυριτίου («SiC»).

 

Η Επιτροπή αξιολόγησε το ιταλικό μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις και βάσει των αρχών που ορίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο διευκολύνει την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και έχει χαρακτήρα κινήτρου. Επιπλέον, το μέτρο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αξιακή αλυσίδα των ημιαγωγών και θα διευκολύνει την κατασκευή μιας νέας, πρωτοποριακής για την Ευρώπη μονάδας. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο και κατάλληλο για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών της Ευρώπης, και αναλογικό. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το ιταλικό μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Το ιταλικό μέτρο που εγκρίναμε σήμερα θα ενισχύσει την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών της Ευρώπης, βοηθώντας μας να υλοποιήσουμε την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Το μέτρο θα εξασφαλίσει στη βιομηχανία μας μια αξιόπιστη πηγή καινοτόμων υποστρωμάτων για ενεργειακά αποδοτικά μικροκυκλώματα. Αυτά είναι απαραίτητα στα ηλεκτρικά οχήματα, τους σταθμούς φόρτισης και άλλες εφαρμογές καίριας σημασίας για την πράσινη μετάβαση. Επίσης, το μέτρο θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης στη Σικελία, ενώ παράλληλα περιορίζει τις πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.» Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα