Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2024 για την προστασία των άυλων στοιχείων ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα ένα ανανεωμένο Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του οποίου θα τους παράσχει χρηματοδοτική στήριξη για πρόσθετες υπηρεσίες διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους. Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη διατήρηση των άυλων στοιχείων ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχεται σε συνέχεια της επιτυχίας του Ταμείου το 2023. Στη διάρκεια του προηγούμενου έτους ελήφθησαν 34.801 αιτήσεις, ενώ 22.899 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 55% περισσότερες σε σύγκριση με το 2022, έλαβαν τελικά χρηματοδοτική στήριξη για να αναπτυχθούν και να καταστούν ελκυστικότερες για επενδύσεις.

Το Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των βιομηχανικών σχεδίων και των νέων φυτικών ποικιλιών, μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης. Το Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει την αξιολόγηση των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό καινοτομίας των άυλων στοιχείων του ενεργητικού τους (IP Scan).  

Το 2024, εκτός από τις υπηρεσίες αυτές, το Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα καλύψει εν μέρει και τα έξοδα εκπροσώπησης που χρεώνουν οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου σε σχέση με την προετοιμασία και την κατάθεση αιτήσεων για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων των ενιαίων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα έξοδα καταχώρισης φυτικών ποικιλιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επικείμενης εργαλειοθήκης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, το Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτήσει επίσης την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τις παραβιάσεις της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το 2023, το 78% των επιχειρήσεων που έλαβαν στήριξη από το Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προστάτευσαν τη διανοητική τους ιδιοκτησία. Αυτό τους προσδίδει ένα καίριο πλεονέκτημα, καθώς τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που προστατεύονται από διανοητική ιδιοκτησία αυξάνουν εκθετικά την αξία μιας εταιρείας σε σύγκριση με τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας τα ελκυστικότερα για τους επενδυτές. 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα