Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Σεπτεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων βάσει του κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορευμάτων

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της γνώμη βάσει μιας μια νέας διαδικασίας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό περί αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης, ώστε να διευκολυνθεί η πώληση, εντός της ΕΕ, προϊόντων, τα οποία δεν υπόκεινται σε εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ και κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους.

Η πρώτη αυτή γνώμη που εξέδωσε η Επιτροπή αφορά ελληνική εταιρεία, η οποία αντιμετώπισε προβλήματα όσον αφορά την πώληση προϊόντος της στη βουλγαρική αγορά. Οι βουλγαρικές αρχές απέρριψαν την αίτηση της εταιρείας για πώληση συμπληρωμάτων διατροφής στη Βουλγαρία, παρόλο που τα εν λόγω συμπληρώματα διατροφής κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα.  Σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής, οι βουλγαρικές αρχές δεν εφάρμοσαν ορθά την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η γνώμη επιβεβαιώνει την άμεση εφαρμογή του κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης, διευκρινίζοντας ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ζητούν από τις επιχειρήσεις πληροφορίες για το αν τα εμπορεύματα πωλούνται σε άλλο κράτος μέλος, προτού αποφασίσουν να αρνηθούν την πρόσβαση των εν λόγω εμπορευμάτων στην αγορά της επικράτειάς τους.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς. Χάρη σε αυτό το νέο εργαλείο, η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να εφαρμόσουν καλύτερα την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και να άρουν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η Επιτροπή δεν θα διστάσει να επιβάλει τους κανόνες όποτε χρειαστεί».

Η νέα διαδικασία ενεργοποιείται όταν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εμπορία των προϊόντων τους σε άλλα κράτη μέλη και επισημαίνουν το πρόβλημά τους στο SOLVIT. Το ευρωπαϊκό κέντρο SOLVIT θα μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα για γνωμοδότηση. Η Επιτροπή οφείλει να γνωμοδοτήσει εντός 45 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Οι γνώμες της Επιτροπής θα συμβάλουν στη δημιουργία ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ . Ο νέος κανονισμός περί αμοιβαίας αναγνώρισης τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2020. Πέραν της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, ο κανονισμός εισήγαγε διάφορα νέα εργαλεία για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορευμάτων στην πράξη και για ενίσχυση της σαφήνειας, της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας στον τομέα αυτό.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα