Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις τελευταίες βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ

wheatfield

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ. Πρόκειται για μια τακτική δημοσίευση που παρέχει γενική και τομεακή επισκόπηση των τελευταίων τάσεων και προοπτικών των αγορών αγροδιατροφικών προϊόντων. Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιπτώσεις της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων και συνιστούν μείζονα απειλή κατά της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Η ουκρανική γεωργία επηρεάζεται καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, από την παραγωγή έως το εμπόριο, γεγονός που ασκεί πίεση στον παγκόσμιο εφοδιασμό με σιτηρά και ελαιούχους σπόρους. Στην ΕΕ, η παραγωγή σιτηρών επηρεάζεται από τις ξηρές κλιματικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές. Κατά συνέπεια, οι προβλέψεις για την παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ είναι χαμηλότερες του αναμενόμενου και κάτω από τα επίπεδα του 2021.

Ωστόσο, τα υφιστάμενα αποθέματα θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας κατανάλωσης και μέρους της ζήτησης των εξαγωγών, η οποία αναμένεται να παραμείνει υψηλή λόγω των πιέσεων που δέχονται οι παγκόσμιες αγορές. Η ζωική παραγωγή της ΕΕ (κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα) αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις λόγω της έξαρσης ζωονόσων και των υψηλών τιμών των ζωοτροφών. Ωστόσο, δεν κινδυνεύει η διαθεσιμότητα τροφίμων στην ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2022 η Επιτροπή ανακοίνωσε την έκτακτη διανομή κονδυλίων ύψους 500  εκατ. ευρώ  στα κράτη μέλη για τη στήριξη των παραγωγών που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Σήμερα, η Επιτροπή δημοσιεύει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν και διανέμουν αυτή τη στήριξη και κατά πόσον την συμπληρώνουν με εθνικούς πόρους. Η εν λόγω επισκόπηση βασίζεται στις κοινοποιήσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη στα τέλη Ιουνίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες αγορές, βλ. εδώ, καθώς και τη σχετική έκθεση.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari τηλ.: + 32 2 295 45 78, Thérèse Lerebours Τηλ.: + 32 2 296 33 03)

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα