Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή δημοσιεύει νέο εργαλείο που βοηθά τα κράτη μέλη να ελέγχουν τα απαγορευμένα εμπορεύματα και τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε περιορισμούς στα σύνορα της ΕΕ

logo

 

Η Επιτροπή δημοσίευσε, χθες, κατάλογο της νομοθεσίας της ΕΕ που απαγορεύει ή θέτει περιορισμούς για ορισμένα εμπορεύματα και ουσίες στην ΕΕ.

 

Ελεγχόμενα εμπορεύματα υπάρχουν σε πολλούς βασικούς τομείς προτεραιότητας, όπως η προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άλλα εμπορεύματα και ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε άδεια ή σε άλλες τομεακές απαιτήσεις βάσει του δικαίου της ΕΕ περιλαμβάνουν πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών, εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ύποπτες ταμειακές ροές που ενδέχεται να στηρίζουν παράνομες δραστηριότητες.

 

Ο ενδεικτικός κατάλογος που δημοσιεύεται θα βοηθήσει τις τελωνειακές αρχές και τις υπόλοιπες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή των ελέγχων στα σύνορα της ΕΕ, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να εντοπίζουν ευκολότερα την εφαρμοστέα νομοθεσία και να έχουν πρόσβαση σε αυτήν και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εντείνουν τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ. Οι εν λόγω απαγορεύσεις και οι περιορισμοί περιλαμβάνονται σε ένα ευρύ φάσμα χωριστών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ και αποτελούν ένα πρακτικό μέσο συμβολής στις προτεραιότητες της ΕΕ.

 

Στην έκθεσή της που δημοσιεύτηκε επίσης χθες, η ομάδα σοφών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τελωνειακή ένωση αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στη στήριξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, ένας ρόλος που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο κατά τα επόμενα έτη.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς, καθώς και ο ίδιος ο κατάλογος, διατίθενται στο διαδίκτυο. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα