Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή δημοσιεύει νέα στρατηγική για την υλοποίηση του εσωτερικού ψηφιακού μετασχηματισμού της

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε νέα ψηφιακή στρατηγική με θέμα την «ψηφιακή Επιτροπή νέας γενιάς». Πρόκειται για εσωτερική στρατηγική που διαμορφώνει ένα όραμα για μια διοίκηση ψηφιακά μετασχηματισμένη και πιο ευέλικτη, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, ιδίως της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η ομαλή αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, διαδικασιών, δεδομένων και τεχνολογιών θα στηρίξει μια πλήρως ψηφιοποιημένη Επιτροπή.

Με βάση την προηγούμενη ψηφιακή στρατηγική της Επιτροπής (2018), η νέα στρατηγική προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον περαιτέρω εξορθολογισμό των υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΤΠ, εστιάζοντας στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών. Βασίζεται σε κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες θα ενισχυθούν με την επικαιροποίηση, όπως η αρχή του «εξ ορισμού ψηφιακού χαρακτήρα» και η αρχή «μόνον άπαξ» (only-once principle), η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα, ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαφάνεια, η διαλειτουργικότητα και ο διασυνοριακός χαρακτήρας, καθώς και η επικέντρωση στον χρήστη, η διαχείριση βάσει δεδομένων και η ευελιξία.

Μετά την έγκριση της πρώτης ψηφιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018, η πορεία προς μια ψηφιακή ΕΕ έχει επιταχυνθεί. Ο στόχος της πλήρους ψηφιοποίησης της Επιτροπής και της Ευρώπης έως το 2030 ενισχύθηκε από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της για την περίοδο 2019-2024. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιτροπής, ο οποίος επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, θα εξακολουθήσει να εξελίσσεται χάρη στη νέα αυτή στρατηγική, της οποίας το πεδίο εφαρμογής είναι ευρύτερο και υπερβαίνει κατά πολύ την ΤΠ. Διαβάστε το δελτίο Τύπου εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615· Charles Manoury — Τηλ.: +32 229 13391)

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα