Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή δημοσιεύει νέα εργαλεία για την πρόβλεψη των επιπτώσεων της ξηρασίας ανά τομέα και για την προσαρμογή σε αυτές

ξηρασία

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε νέα εργαλεία στρατηγικών προβλέψεων και διαχείρισης κινδύνων που θα βελτιώσουν την ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει την ξηρασία και τη λειψυδρία. Τα δύο αυτά εργαλεία, η «Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις επιπτώσεις της ξηρασίας» (που θα καταστεί διαθέσιμη στο κοινό σε μεταγενέστερο στάδιο) και ο «Ευρωπαϊκός Άτλας Κινδύνου Ξηρασίας», εντάσσονται στη στρατηγική τόνωσης των ευρωπαϊκών δράσεων για το νερό και θα ενσωματωθούν στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας Copernicus. Θα βοηθούν τις αρχές να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους ξηρασίας και λειψυδρίας, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Άτλαντα Κινδύνου Ξηρασίας, τις επόμενες δεκαετίες οι κίνδυνοι ξηρασίας θα αυξηθούν σημαντικά. Αν και η κάθε περιφέρεια θα επηρεαστεί διαφορετικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο αντίκτυπος της ξηρασίας θα γίνει αισθητός παντού στην ΕΕ.
 

Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα και την ένταση των βροχοπτώσεων, η λειψυδρία ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Και λόγω των αυξημένων κινδύνων ξηρασίας, οι αποδόσεις ορισμένων καλλιεργειών μπορεί να μειωθούν σημαντικά.
 

Οι προβλέψεις δείχνουν επίσης ότι σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες ενδέχεται να επιδεινωθεί η δημόσια παροχή νερού, συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου. Στον τομέα της ενέργειας, η μείωση της στάθμης και η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων των ποταμών θα καταστήσουν δυσκολότερη την ψύξη των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ενώ η ξηρασία θα επηρεάσει σημαντικά την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Η πίεση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα θα παραμείνει έντονη και μάλιστα θα οξυνθεί σε ορισμένες περιοχές.
 

Η λειψυδρία και η ξηρασία θα έχουν επίσης σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη φύση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η υγεία των υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων θα επηρεαστεί σοβαρά.
 

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 295 31 56· Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 295 86 15· Daniela Stoycheva — Τηλ.: + 32 295 36 64· Flore Boutier — Τηλ.: + 32 296 60 43)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα