Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματικότερη υποβολή αναφορών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για τα εποπτικά δεδομένα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, η Επιτροπή βρίσκεται σε καλό δρόμο για τον εξορθολογισμό των απαιτήσεων υποβολής εποπτικών αναφορών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τη βελτίωση της συνολικής συνοχής τους.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της για τα εποπτικά δεδομένα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ. Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα παρέχει ακριβή, συνεκτικά και επίκαιρα δεδομένα στις εποπτικές αρχές σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη συνολική επιβάρυνση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά την υποβολή αναφορών. Αυτό τελικά θα είναι προς όφελος των πολιτών, δεδομένου ότι μια πιο αποτελεσματική και ευέλικτη εποπτεία θα διασφαλίζει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ακεραιότητα της αγοράς και την προστασία των επενδυτών. Θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις μειώνοντας τον φόρτο υποβολής αναφορών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Η εφαρμογή της στρατηγικής είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο που υλοποιείται σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) και άλλες ευρωπαϊκές αρχές, το οποίο βασίζεται επίσης στην εμπειρογνωμοσύνη του κλάδου.

Σύμφωνα με την έκθεση, στα επιτεύγματα της Επιτροπής συγκαταλέγονται προτάσεις για στοχευμένες βελτιώσεις στα τομεακά πλαίσια υποβολής αναφορών, όπως με τη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες, η  πρόταση για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων και η  αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα ασφαλιστικά και επενδυτικά κεφάλαια. Πρότεινε επίσης εντολές προς τις αρμόδιες ΕΕΑ για την περαιτέρω ενοποίηση της υποβολής εκθέσεων στους τομείς τους και την τυποποίηση των δεδομένων σε όλους τους τομείς. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης η συνεχιζόμενη πρόοδος στην κοινοχρησία δεδομένων, τον σχεδιασμό και τη διακυβέρνηση των απαιτήσεων υποβολής αναφορών και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Τα επιτεύγματα αυτά συμβάλλουν επίσης στους ευρύτερους στόχους της Επιτροπής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τον εξορθολογισμό των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, καθώς και για τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που θα είναι καταλληλότερο για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, όπως εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Για τον σκοπό αυτό, στις 17 Οκτωβρίου 2023, η Επιτροπή ενέκρινε μια πρώτη δέσμη σημαντικών προτάσεων, που περιλαμβάνουν μια πρόταση για τη διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδομένων μεταξύ των αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη μείωση της περιττής υποβολής εκθέσεων, ένα από τα δομικά στοιχεία της στρατηγικής για τα εποπτικά δεδομένα.

Μολονότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι εργασίες θα πρέπει να συνεχιστούν, αρχής γενομένης από την ολοκλήρωση των διαδικασιών όσον αφορά τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα