Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή βοηθάει τα κράτη μέλη να εντάξουν την ισότητα των φύλων στη χάραξη πολιτικής

logo

Σήμερα η Επιτροπή ξεκίνησε ένα έργο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης, θα βοηθήσει εθνικές και περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις και να επενδύουν δημόσιους πόρους κατά τρόπο που να ωφελεί εξίσου τους άνδρες και τις γυναίκες.
 

Μέσα από εργαστήρια, συνέδρια, σεμινάρια κατάρτισης και επισκέψεις μελέτης, οι συμμετέχοντες από τις δημόσιες αρχές θα αποκτήσουν νέα εργαλεία, δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να καταρτίζουν νόμους και προϋπολογισμούς κατά τρόπο που να μην αποκλείει άμεσα ή έμμεσα τους πολίτες λόγω του φύλου τους. Στο έργο θα συμμετάσχουν 9 εθνικές και περιφερειακές αρχές από 7 κράτη μέλη που υπέβαλαν αίτημα για στήριξη: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Στο πλαίσιο του έργου θα διατυπωθούν χρήσιμες συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τη λεγόμενη «συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό», δηλαδή τη διάρθρωση των δαπανών και της φορολογίας κατά τρόπο που να προάγει την ισότητα των φύλων. Αποτελεσματικές πολιτικές θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, η αμειβόμενη γονική άδεια, η ίση αμοιβή και συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το φύλο. Το εν λόγω έργο του Τεχνικού Μέσου Υποστήριξης θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2024 και θα παραγάγει αποτελέσματα που θα μπορούν να αναπαραχθούν και να γνωστοποιηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ.
 

Το Τεχνικό Μέσο Υποστήριξης παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε όλες τις χώρες της ΕΕ για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη. Η στήριξη παρέχεται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος και είναι ειδικά σχεδιασμένη για το κάθε δικαιούχο κράτος μέλος. Από το 2017, το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και το Τεχνικό Μέσο Υποστήριξης έχουν υποστηρίξει πάνω από 1.400 μεταρρυθμιστικά έργα σε όλα τα κράτη μέλη. Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680··Veronica Favalli — Τηλ.: +32 229 87269)  

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα