Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο27 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «End The Slaughter Age» («Βάλτε Τέλος Στην Εποχή Των Σφαγών»). Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να αποκλείσει την κτηνοτροφία από τις δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για γεωργικές επιδοτήσεις και να συμπεριλάβει ηθικές και οικολογικές εναλλακτικές λύσεις, όπως η κυτταρική γεωργία και οι φυτικές πρωτεΐνες. Την καλούν επίσης να θεσπίσει κίνητρα για την παραγωγή και την πώληση προϊόντων φυτικής προέλευσης και προϊόντων κυτταρικής γεωργίας.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) είναι παραδεκτή από νομικής άποψης, δεδομένου ότι πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία των προτάσεων.

Η απόφαση καταχώρισης έχει νομικό χαρακτήρα και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ούτε τις ενέργειες στις οποίες, ενδεχομένως, προτίθεται να προβεί, σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία υποστήριξη. Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας εκφράζει μόνο τις απόψεις της ομάδας των διοργανωτών και των διοργανωτριών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Επιτροπής.

Επόμενα βήματα

 

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές έχουν προθεσμία έξι μηνών για τη συγκέντρωση υπογραφών. Αν, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει σε διάστημα ενός έτους ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό πλαίσιο

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη του θεσμού της ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 113 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 89 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες

 

ΕΠΠ «End The Slaughter Age»

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών

Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

 

 

Press Release in English


 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
27 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα