Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή αναβαθμίζει το εργαλείο eLeniency για την παροχή στις επιχειρήσεις διαδικτυακής πρόσβασης σε έγγραφα επιεικούς μεταχείρισης και διακανονισμού

logo

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναβαθμίσει τη διαδικτυακή της πλατφόρμα «eLeniency», για να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαδικασίες που αφορούν συμπράξεις και παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας μπορούν να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε έγγραφα στο διαδίκτυο. Αυτή η νέα έκδοση επιτρέπει την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τα μέρη και προσαρμόζει το εργαλείο στις σημερινές νέες μεθόδους εργασίας.

Η πλατφόρμα eLeniency, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 2019 ως μονόδρομο εργαλείο, επιτρέπει στις εταιρείες και στους νόμιμους εκπροσώπους τους να υποβάλλουν δηλώσεις και έγγραφα ηλεκτρονικά στο πλαίσιο διαδικασιών επιεικούς μεταχείρισης, διακανονισμού και συνεργασίας σε υποθέσεις εκτός συμπράξεων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η πρόσβαση σε έγγραφα που υπόκεινται σε ειδική προστασία, όπως οι εταιρικές δηλώσεις, πραγματοποιούνταν αποκλειστικά στα γραφεία της Επιτροπής.

Η νέα αμφίδρομη έκδοση του εργαλείου eLeniency θα επιτρέψει στην Επιτροπή να απεικονίζει εύκολα και με ασφάλεια έγγραφα στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, τα μέρη δεν θα χρειάζεται πλέον να έρχονται στα γραφεία της Επιτροπής για να έχουν πρόσβαση ή για να τους κοινοποιούνται διάφορα έγγραφα και πληροφορίες που παράγονται κατά τη διάρκεια διαδικασιών επιεικούς μεταχείρισης, διακανονισμού σε υποθέσεις συμπράξεων και συνεργασίας σε υποθέσεις εκτός συμπράξεων. Συγκεκριμένα:

  • Όσον αφορά τις αιτήσεις επιεικούς μεταχείρισης, στους χρήστες της eLeniency, όπως οι εταιρείες και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μπορούν να κοινοποιούνται επιστολές και αποφάσεις στο πλαίσιο αίτησης απαλλαγής από πρόστιμα ή μείωσης των προστίμων, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται βάσει της ανακοίνωσης περί επιεικούς μεταχείρισης της Επιτροπής.
  • Όσον αφορά τις διαδικασίες διακανονισμού σε υποθέσεις συμπράξεων ή συνεργασίας σε υποθέσεις εκτός συμπράξεων, το eLeniency μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή πρόσβασης σε επιστολές, αποφάσεις και άλλα έγγραφα, όπως αποφάσεις κίνησης διαδικασίας, κοινοποιήσεις αιτιάσεων κ.λπ., καθώς και για την κοινοποίηση των εγγράφων αυτών.
  • Όσον αφορά την πρόσβαση στον φάκελο της Επιτροπής στα γραφεία της, το eLeniency δίνει πλέον στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρέχει πρόσβαση διαδικτυακά σε εταιρικές δηλώσεις και σε άλλο υλικό επιεικούς μεταχείρισης, για το οποίο μέχρι στιγμής η πρόσβαση ήταν δυνατή μόνο στα γραφεία της Επιτροπής.

Η πρόσβαση στο eLeniency περιορίζεται σε χρήστες που έχουν λάβει εκ των προτέρων έγκριση από την Επιτροπή, η οποία χορηγείται κατά περίπτωση. Το εργαλείο παρέχει τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και τη νομική προστασία με την παραδοσιακή διαδικασία στα γραφεία της Επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό, όλα τα δεδομένα που εμφανίζονται μέσω του εργαλείου eLeniency είναι ασφαλή και όλες οι λειτουργίες αντιγραφής, εκτύπωσης ή τηλεφόρτωσης είναι απενεργοποιημένες.

Η χρήση του συστήματος eLeniency είναι επί του παρόντος προαιρετική. Οι εταιρείες και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την προφορική διαδικασία για να προβούν σε δηλώσεις ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες στα γραφεία της Επιτροπής, εφόσον το επιθυμούν.

Ιστορικό

Από τη έναρξη λειτουργίας του, το eLeniency έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την προηγούμενη πρακτική να υπαγορεύονται προφορικές εταιρικές δηλώσεις στα γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες και, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγκλεισμού λόγω του κορονοϊού, διασφάλισε την ομαλή λειτουργία του προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης.

Το eLeniency είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές διασφαλίσεις και τις οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης του συστήματος διατίθενται στον ιστότοπο για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα