Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η έκθεση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική 2023-2027 υπογραμμίζει την ανάγκη μετάβασης προς ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο

γεωργία - agriculture

Μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο των στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) στη διασφάλιση των εισοδημάτων των γεωργών και της επισιτιστικής ασφάλειας, στηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση της γεωργίας της ΕΕ προς ένα βιώσιμο γεωργικό μοντέλο.

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ αποσκοπούν στην εφαρμογή της πιο φιλόδοξης από ποτέ ΚΓΠ, από περιβαλλοντική και κλιματική άποψη, κατά την περίοδο 2023-2027. Αναλύει τον προβλεπόμενο αντίκτυπο των στρατηγικών σχεδίων στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα και με κοινωνικές προσδοκίες, όπως η καλή διαβίωση και μεταχείριση των ζώων. Η έκθεση τονίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθούν τα εργαλεία πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και να ενισχυθούν οι στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Για την περίοδο 2023-2027, η ΚΓΠ υποστηρίζεται από 307 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 264 δισ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και επιπλέον 43 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους. Προβλέπονται περίπου 2.500 παρεμβάσεις στα 28 στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σημερινή έκθεση βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω σχέδια, καθώς και στην ποιοτική αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων των επιλογών των κρατών μελών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Olof Gill — Τηλ.: + 32 2 296 59 66· Μυρτώ-Αμαρυλλίς Λάππα Τηλ: + 32 2 299 70 98)

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα