Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ στη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον: στόχος η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συμφωνία σχετικά με τα πλαστικά

Ο επίτροπος κ. Σινκέβιτσιους εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πέμπτη σύνοδο της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEA-5) που πραγματοποιείται από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου στο Ναϊρόμπι της Κένυας.

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 23/02/2022

Σε μια συμμαχία με εταίρους απ' όλες τις ηπείρους, η ΕΕ θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα, νομικά δεσμευτική, παγκόσμια συμφωνία για τα πλαστικά. Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης τη δημιουργία μιας ομάδας επιστημονικής πολιτικής για τα χημικά προϊόντα, τα απόβλητα και τη ρύπανση, ώστε να ενισχυθεί η παροχή επιστημονικών συμβουλών προς την παγκόσμια κοινότητα, όπως συμβαίνει με τη διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή. Τελικός στόχος θα είναι η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας των λύσεων που βασίζονται στη φύση, αποφασιστικής σημασίας πριν από την COP15 στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει την τριπλή κρίση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Η ΕΕ όχι μόνο βρίσκει λύσεις γι' αυτά στο εσωτερικό της, αλλά και οικοδομεί συμμαχίες στη διεθνή σκηνή, επειδή αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις χρειάζεται να τις αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Πηγαίνω στην Κένυα για να διασφαλίσω βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια νέα, παγκόσμια συμφωνία για τα πλαστικά. Έχουμε ήδη πάνω από 140 εταίρους και είμαι πεπεισμένος ότι η διεθνής κοινότητα θα επιταχύνει τις εργασίες. Δρώντας συλλογικά, μπορούμε να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα κι αυτό ελπίζω να γίνει στη Συνέλευση των ΗΕ για το Περιβάλλον.»

Στοχεύοντας σε ορόσημο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας ρύπανσης από πλαστικά

Οι βασικοί διαπραγματευτικοί στόχοι της ΕΕ περιλαμβάνουν:

  • Σύσταση διεθνούς επιτροπής που θα διαπραγματευτεί μια νομικά δεσμευτική, παγκόσμια συμφωνία για τα πλαστικά. Η ΕΕ έχει ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα υιοθετεί μια κυκλική προσέγγιση, με συνεκτίμηση του κύκλου ζωής, για τα πλαστικά, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα της ρύπανσης από πλαστικές ύλες, μόνο οι συντονισμένες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο συνιστούν αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
  • Δημιουργία μιας ομάδας επιστημονικής πολιτικής για τα χημικά προϊόντα, τα απόβλητα και τη ρύπανση, η οποία θα παρέχει παρόμοια στήριξη με αυτή που παρέχουν, αντίστοιχα, οι ομάδες IPCC, IPBES και IRP για τα προβλήματα τα σχετικά με το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους.
  • Καθορισμός και προώθηση λύσεων που βασίζονται στη φύση. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι δράσεις για την προστασία, τη βιώσιμη διαχείριση και την αποκατάσταση φυσικών και τροποποιημένων οικοσυστημάτων. Ταυτόχρονα, παρέχουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και συμβάλλουν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας. Επί του παρόντος, η έλλειψη διεθνώς συμφωνημένου ορισμού για τις λύσεις που βασίζονται στη φύση εμποδίζει την πρόοδο σε διάφορες διεργασίες διαπραγμάτευσης και μπορεί να οδηγήσει σε προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας και εσφαλμένη ταξινόμηση των δραστηριοτήτων. Η ΕΕ θα εργαστεί για έναν κοινό ορισμό που θα διευκολύνει τις συζητήσεις στην COP15 και σε άλλα πλαίσια του ΟΗΕ, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Η διάσκεψη θα πρέπει να χρησιμεύσει ως οδηγός για άλλες παγκόσμιες διεργασίες, όπως οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι διαπραγματεύσεις για το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 (COP15) και το πλαίσιο για τα χημικά προϊόντα και τα απόβλητα μετά το 2020, με στόχο την επίτευξη φιλόδοξων αποτελεσμάτων.

Παράλληλες εκδηλώσεις της ΕΕ για τη ρύπανση, τη φύση και τους πόρους

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, θα διοργανωθεί σειρά παράπλευρων εκδηλώσεων, μεταξύ άλλων μια εκδήλωση της Επιτροπής με θέμα «Μηδενική ρύπανση: φιλόδοξος στόχος για την προστασία της φύσης και των ανθρώπων» την 1η Μαρτίου. Θα επικεντρωθεί στις ενέργειες και τις προσεγγίσεις που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της δράσης για τη μείωση της ρύπανσης ως συμβολή στην προστασία και την ευεξία. Ο επίτροπος κ. Σινκέβιτσιους και η εκτελεστική διευθύντρια της UNEP, κα Inger Andersen, θα εκφωνήσουν σημαντικότατες ομιλίες. Ζωντανή ροή είναι διαθέσιμη εδώ. 

Ο επίτροπος κ. Σινκέβιτσιους θα συμμετάσχει επίσης στη δεύτερη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων (GACERE) στις 2 Μαρτίου, εστιάζοντας στην κυκλική οικονομία στο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 που θα συμφωνηθεί στη διάσκεψη της COP15 για τη βιοποικιλότητα εντός του τρέχοντος έτους. 

Ιστορικό 

Η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων παγκοσμίως για το περιβάλλον. Συνέρχεται ανά διετία. Η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, η οποία διοργανώνεται από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, συγκεντρώνει εκπροσώπους των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για να συμφωνήσουν σε πολιτικές για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών περιβαλλοντικών προκλήσεων παγκοσμίως. Η ΕΕ συμμετέχει στη Συνέλευση μαζί με τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με το ψήφισμα A/65/276 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το γενικό θέμα για την πέμπτη σύνοδο της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον είναι η «Ενίσχυση των δράσεων για τη φύση με σκοπό την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης». Αυτό αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η φύση στη ζωή μας και καλεί για ενισχυμένη δράση για την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης και την εξεύρεση λύσεων που βασίζονται στη φύση, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις συμπληρωματικές διαστάσεις της —κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική. Η πέμπτη αυτή σύνοδος πραγματοποιείται κατά τρόπο προσαρμοσμένο στην πανδημία COVID-15: εν μέρει διαδικτυακά στις 22-23 Φεβρουαρίου και με φυσική παρουσία στο Ναϊρόμπι.

Περισσότερες πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ σε προηγούμενες συνόδους της UNEA

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα