Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η ΕΕ παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για το Μαυροβούνιο στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health

health

Η Επιτροπή και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου θα υπογράψουν σήμερα συμφωνία για τη σύνδεση του Μαυροβουνίου με το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health), η οποία θα επιτρέψει στο σύστημα υγείας της χώρας να ανταποκριθεί καλύτερα στις άμεσες ανάγκες και θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη. Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, οι υγειονομικές αρχές του Μαυροβουνίου και η ευρύτερη κοινότητα υγείας θα μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος, σε ισότιμη βάση με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με διάφορες άλλες χώρες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς του τομέα της υγείας στο Μαυροβούνιο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω διαφόρων διαύλων, όπως ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, άμεσες επιχορηγήσεις και κοινές δράσεις. Οι ευκαιρίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, κρίσιμους τομείς, όπως η βελτίωση της διάγνωσης, της θεραπείας και της περίθαλψης του καρκίνου, η συμβολή στον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία, η ανάπτυξη στρατηγικών για τη δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων, η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών νόσων και οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα