Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο21 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ κερδίζει προσφυγή συμμόρφωσης κατά των ΗΠΑ σε διαφορά για τις ώριμες ελιές στο πλαίσιο του ΠΟΕ | Διαφορά ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΠΟΕ με αντικείμενο τις ώριμες ελιές

The Berlaymont Building and European Flags

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) επιβεβαίωσε σήμερα ότι η ΕΕ ορθώς προσέφυγε κατά των ΗΠΑ επειδή δεν συμμορφώθηκαν με απόφαση σχετικά με τις ώριμες ελιές από την Ισπανία. Η σημερινή έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ δικαιώνει και πάλι πλήρως την ΕΕ. Επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν υλοποίησαν τις συστάσεις της αρχικής ειδικής ομάδας, και συγκεκριμένα το πόρισμα ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ, βάσει της οποίας επιβλήθηκαν δασμοί κατά των επιδοτήσεων στις ισπανικές ώριμες ελιές, είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Το 2017, πριν από την επιβολή των δασμών, η Ισπανία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ώριμων ελιών στις ΗΠΑ, ενώ η αξία των εν λόγω εισαγωγών ανερχόταν σε 67 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και αντιπροσώπευε το 76 % των εισαγωγών ώριμων ελιών των ΗΠΑ. Το 2022 οι εξαγωγές της Ισπανίας προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε μόλις 20 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, καλύπτοντας μόνο το 26 % των αμερικανικών εισαγωγών.

Μετά το αποτέλεσμα της σημερινής έκθεσης, αμφότερα τα μέρη μπορούν πλέον να ζητήσουν την έγκριση της έκθεσης της ειδικής ομάδας για την εξέταση της συμμόρφωσης από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ το νωρίτερο κατά τη συνεδρίαση του οργάνου επίλυσης διαφορών που πραγματοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της έκθεσης συμμόρφωσης. Εάν εγκριθεί, η έκθεση θα καταστεί δεσμευτική μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης και την άρση των δασμών.

Ιστορικό

Την 1η Αυγούστου 2018 το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επέβαλε στις εισαγωγές ώριμων ελιών από την Ισπανία δασμούς κατά των επιδοτήσεων και δασμούς αντιντάμπινγκ συνολικού ύψους μεταξύ 30 % και 44 %, ανάλογα με την οικεία εταιρεία. Η ΕΕ έκρινε ότι τα μέτρα των ΗΠΑ δεν ήταν δικαιολογημένα και τα προσέβαλε στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Στις 19 Νοεμβρίου 2021 ειδική ομάδα του ΠΟΕ αποφάνθηκε υπέρ της ΕΕ, διαπιστώνοντας ότι οι δασμοί κατά των επιδοτήσεων που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ παραβίαζαν τους κανόνες του ΠΟΕ.

Στις 14 Ιουλίου 2023 η ΕΕ κοινοποίησε στις ΗΠΑ και στον ΠΟΕ αίτημα για σύσταση ειδικής ομάδας για την εξέταση της συμμόρφωσης, με σκοπό αυτή να αποφανθεί σχετικά με τα μέτρα που είχε λάβει το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για την υλοποίηση ενός από τα τρία πορίσματα της αρχικής ειδικής ομάδας, και συγκεκριμένα την ασυνέπεια, με τους κανόνες του ΠΟΕ, της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τη μετακύλιση του οφέλους που αποκομίζουν οι παραγωγοί σε μεταποιητές γεωργικών προϊόντων (άρθρο 771Β του δασμολογικού νόμου των ΗΠΑ του 1930).

Η έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ για την εξέταση της συμμόρφωσης, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, επιβεβαιώνει τη θέση της ΕΕ. Η ειδική ομάδα για την εξέταση της συμμόρφωσης επιβεβαίωσε ουσιαστικά την ανάλυση στην έκθεση της αρχικής ειδικής ομάδας. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω νομοθεσία των ΗΠΑ (άρθρο 771B του δασμολογικού νόμου των ΗΠΑ του 1930) παραμένει ασύμβατη με τους κανόνες του ΠΟΕ, διότι προϋποθέτει την αυτόματη και πλήρη μετακύλιση των επιδοτήσεων από τον παραγωγό στον μεταποιητή γεωργικών προϊόντων (το λεγόμενο όφελος μετακύλισης). Επιπλέον, η ειδική ομάδα έκρινε ότι η ασυμβατότητα αυτή καταδεικνύει ότι η εφαρμογή του εν λόγω νόμου των ΗΠΑ από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ παραβιάζει επίσης τους ίδιους κανόνες του ΠΟΕ.

Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου

Οι ΗΠΑ δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως τις συστάσεις της αρχικής ειδικής ομάδας, κατά παράβαση των κανόνων του ΠΟΕ. Εν τω μεταξύ, οι Ισπανοί ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση, με τις ισπανικές εισαγωγές να κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, καλούμε τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν ταχέως και να παράσχουν ανακούφιση στον τομέα ισπανικών ελιών, ο οποίος πλήττεται παράνομα από τους δασμούς των ΗΠΑ κατά των επιδοτήσεων από το 2018.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
21 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα