Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Αυγούστου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η ΕΕ εκταμιεύει την πρώτη δόση ύψους 50 εκατ. ευρώ της νέας μακροοικονομικής συνδρομής για τη Μολδαβία

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, εκταμίευσε 50 εκατ. ευρώ σε μακροοικονομική συνδρομή για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, εκ των οποίων 35 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμα δάνεια με ευνοϊκούς όρους και 15 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις. Πρόκειται για την πρώτη εκταμίευση στο πλαίσιο της νέας μακροοικονομικής συνδρομής για τη Μολδαβία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιουλίου 2022 και είναι διαθέσιμη για δυόμισι έτη. Ο αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της Μολδαβίας, επιτείνοντας σημαντικές προϋπάρχουσες προκλήσεις και ανισορροπίες. Το 2020 η πανδημία προκάλεσε απότομη ύφεση στη Μολδαβία, ενώ η κρίση του φυσικού αερίου που ξεκίνησε πέρυσι το φθινόπωρο άσκησε πρόσθετες δημοσιονομικές πιέσεις.

Παρότι συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, η Μολδαβία έχει, αναλογικά με τον πληθυσμό της, υποδεχτεί τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Η συνεχιζόμενη επίθεση διατάραξε επίσης σημαντικά το εμπόριο, επιβαρύνοντας την εξωτερική θέση της Μολδαβίας, ενώ η αύξηση του πληθωρισμού υπονομεύει περαιτέρω τις ήδη ευάλωτες οικονομικές προοπτικές. Ως εκ τούτου, η μακροοικονομική συνδρομή αναμένεται να βοηθήσει τη Μολδαβία να αντιμετωπίσει τις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της και να στηρίξει τη συνολική μακροοικονομική σταθερότητα. Επίσης, η Μολδαβία εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους αποτελεσματικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς και το κράτος δικαίου, και έχει θετικό ιστορικό επιδόσεων στην εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος του ΔΝΤ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τη Μολδαβία για να εξασφαλίσει την περαιτέρω εφαρμογή του προγράμματος μακροοικονομικής συνδρομής. Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

(Περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024· Andrea Masini — Τηλ.: +32 229 91519)

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Αυγούστου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα