Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η αντίδραση της ΕΕ στον τομέα της υγείας ενισχύθηκε με την έγκριση των τριών τελευταίων δομικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας

λογκο

Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε τα τελευταία δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: τον κανονισμό για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, τον κανονισμό για την επέκταση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον κανονισμό για το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την ανάθεση πρόσθετων εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA).

Οι νέοι κανόνες συμπληρώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, θεσπίζοντας ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση των ικανοτήτων της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση κινδύνων, την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντίδραση στον τομέα της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας αποτελεί βασικό μέρος της αντίδρασης της Επιτροπής στην πανδημία του κορονοϊού και σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Εκτός από τους τρεις κανονισμούς που εκδόθηκαν σήμερα, ο κανονισμός σχετικά με την ενίσχυση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) βρίσκεται ήδη από την 1η Μαρτίου 2022 στο στάδιο εφαρμογής.
 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σχετικό δελτίο Τύπου
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Célia Dejond — Τηλ.: + 32 2 298 81 99)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα