Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο4 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει πρόσθετες αποφάσεις ισοδυναμίας για τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ

logo

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση στην οποία δηλώνεται ότι ορισμένα χρηματιστήρια των ΗΠΑ που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) είναι ισοδύναμα με τις ρυθμιζόμενες αγορές της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα εν λόγω χρηματιστήρια των ΗΠΑ θα αντιμετωπίζονται πλέον ως χρηματιστηριακά παράγωγα βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή τροποποίησε την απόφασή της περί ισοδυναμίας όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ. Η εν λόγω απόφαση καλύπτει πλέον ορισμένα προϊόντα [π.χ. τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε βάση «To-Be-Announced» (TBA), τα οποία εκδίδουν ή εγγυώνται ορισμένοι οργανισμοί που επιχορηγούνται από το κράτος]. Οι αποφάσεις αυτές συμπληρώνουν την απόφαση ισοδυναμίας που εξέδωσε η Επιτροπή το 2021 για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Η Επίτροπος κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Αρμόδια για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Οι σημερινές αποφάσεις είναι ουσιαστικής σημασίας και διευκολύνουν τους συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ που εποπτεύονται από την SEC. Οι αποφάσεις αυτές είναι προς το συμφέρον της ΕΕ· θέλουμε οι κεφαλαιαγορές μας να ενσωματωθούν καλύτερα σε άλλες διεθνείς αγορές.  Προσβλέπουμε στη συνέχιση της καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.»

Ορισμένοι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι των ΗΠΑ που εποπτεύονται από την SEC υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) βάσει της απόφασης ισοδυναμίας που εκδόθηκε το 2021. Οι σημερινές αποφάσεις θα επιτρέψουν στην ESMA να συνεχίσει τις εργασίες της για τη διαδικασία αναγνώρισης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης, οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι των ΗΠΑ θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες κεντρικής εκκαθάρισης στην ΕΕ, σε εκκαθαριστικά μέλη και τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
4 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα