Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜΜΕ της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής με

Σήμερα, η Επιτροπή και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) εγκαινίασαν το νέο Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ, το οποίο προσφέρει κουπόνια για τις ΜΜΕ με έδρα στην ΕΕ,

εε

προκειμένου να τις βοηθήσει να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ). Πρόκειται για το δεύτερο Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ που αποσκοπεί στη στήριξη των ΜΜΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης για τα επόμενα τρία έτη (2022-2024).

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Το μικρό είναι όμορφο, αλλά αν οι ΜΜΕ επιθυμούν να αναπτυχθούν ή να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις νέες τεχνολογίες, πρέπει να προστατεύσουν τις εφευρέσεις και τις δημιουργίες τους, όπως κάνουν οι μεγάλες εταιρείες. Οι νέες ιδέες και η εμπειρογνωσία αποτελούν την κύρια προστιθέμενη αξία που έχουμε στην ΕΕ. Με αυτό το Ταμείο θέλουμε να στηρίξουμε τις ΜΜΕ, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ιδιαίτερους καιρούς και να παραμείνουν ισχυρές και καινοτόμες τις επόμενες δεκαετίες.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε: «Είναι αυτονόητο ότι οι ΜΜΕ έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19. Ωστόσο, αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι παραμένουν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, των οικοσυστημάτων μας. Το Ταμείο αυτό θα στηρίξει τις ΜΜΕ, ώστε να αξιοποιήσουν τις καινοτομίες και τη δημιουργικότητά τους. Και αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ανακεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.»

Το Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ, με προϋπολογισμό ύψους 47 εκατ. ευρώ, θα προσφέρει την ακόλουθη στήριξη:

  • θα επιστρέψει το 90 % των τελών που χρεώνουν τα κράτη μέλη για τις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan), οι οποίες παρέχουν ευρεία εκτίμηση των αναγκών διανοητικής ιδιοκτησίας της ενδιαφερόμενης ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη το καινοτόμο δυναμικό των άυλων στοιχείων ενεργητικού της·
  • θα επιστρέψει το 75 % των τελών που χρεώνουν τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας, του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ) για την καταχώριση εμπορικών σημάτων και την καταχώριση σχεδίων και υποδειγμάτων·
  • θα επιστρέψει το 50 % των τελών που χρεώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την προστασία των διεθνών εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων·
  • θα επιστρέψει το 50 % των τελών που χρεώνουν τα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την καταχώριση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας το 2022·
  • από το 2023, θα μπορούσαν να καλυφθούν περαιτέρω υπηρεσίες, όπως π.χ. μερική επιστροφή των δαπανών της έρευνας που προηγείται της χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, της αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας κ.ά· παροχή ιδιωτικών συμβουλών για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας που χρεώνονται από συμβούλους διανοητικής ιδιοκτησίας (για καταχώριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, αποτίμηση διανοητικής ιδιοκτησίας, κόστος εναλλακτικής επίλυσης διαφορών κ.λπ.).

Οι ΜΜΕ χρειάζονται μια ευέλικτη εργαλειοθήκη διανοητικής ιδιοκτησίας και ταχεία χρηματοδότηση για την προστασία των καινοτομιών τους. Ως εκ τούτου, για πρώτη φορά το νέο Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ καλύπτει πλέον και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Επιτροπής, η οποία ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Για παράδειγμα, μια ΜΜΕ θα μπορούσε να ζητήσει την επιστροφή του τέλους καταχώρισης για την ευρεσιτεχνία της εφεύρεσής της σε ένα κράτος μέλος.

Το EUIPO θα διαχειρίζεται το Ταμείο για τις ΜΜΕ μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η πρώτη πρόσκληση προκηρύσσεται σήμερα στον ιστότοπο του EUIPO.

Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και ίση μεταχείριση των δυνητικών δικαιούχων, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση της δράσης, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις θα υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 2022-2024. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν με κριτήριο προτεραιότητας την ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Οι ΜΜΕ που δεν διαθέτουν εμπειρία στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση πρώτα για μια υπηρεσία IP Scan και μόνο στη συνέχεια για τις άλλες υπηρεσίες.

Κατά τις Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ (8-11 Φεβρουαρίου 2022) θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για το Ταμείο για τις ΜΜΕ, η οποία θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες που διαχειρίζονται το Ταμείο και να λάβουν έναν πρακτικό οδηγό σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για τις διάφορες υπηρεσίες. Η ειδική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Φεβρουαρίου 2022. Μπορεί να ακολουθήσει εξ αποστάσεως συμμετοχή στις Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ.

Ιστορικό

Η ΕΕ χρειάζεται να αυξήσει την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ της, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση της COVID-19 και να επιτύχουν τη μετάβασή τους σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες. Η ΕΕ αξιοποιεί την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούν, αναπτύσσουν και μοιράζονται οι εταιρείες της, βοηθώντας τις να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η Επιτροπή δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2020 το σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της ΕΕ. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προωθήσει την αποτελεσματική χρήση και ανάπτυξη εργαλείων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως από τις ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρόσφερε χρηματοδοτική στήριξη στις ΜΜΕ που επλήγησαν από την κρίση της COVID-19, βοηθώντας τις να διαχειριστούν τα χαρτοφυλάκιά τους στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και να στραφούν προς τις πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες.

Το 2021 η Επιτροπή, από κοινού με το EUIPO, δημιούργησε ένα πρώτο Ταμείο της ΕΕ για τις ΜΜΕ, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες για την επιστροφή των δαπανών IP Scan και των εθνικών δαπανών καταχώρισης εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων. Συνολικό ποσό ύψους 6,8 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό έχει χρησιμοποιηθεί από 12.989 ΜΜΕ και από τα 27 κράτη μέλη. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του αρχικού Ταμείου για τις ΜΜΕ παρασχέθηκαν συνολικά 28.065 υπηρεσίες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η δράση αποδείχθηκε πολύ επιτυχής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ταμείο για τις ΜΜΕ 2022

Ταμείο ΜΜΕ 2022 — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία

Προγράμματα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ

Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ

@EU_Growth και @EU_IPO στο Twitter

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα