Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Χώρος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων: Απελευθέρωση του δυναμικού των δεδομένων δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιό της για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων δημοσίων συμβάσεων, παράλληλα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την 30ή επέτειο της ενιαίας αγοράς. Περιγράφονται τα εργαλεία βασικής αρχιτεκτονικής και ανάλυσης που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως τα μέσα του 2023 και τα δεδομένα δημοσίων συμβάσεων που δημοσιεύονται σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα καταστούν στη συνέχεια διαθέσιμα στο σύστημα. Έως το τέλος του 2024, θα πρέπει να συνδεθούν όλες οι συμμετέχουσες εθνικές πύλες δημοσίευσης, να ενσωματωθούν τα ιστορικά δεδομένα που δημοσιεύονται σε επίπεδο ΕΕ και να επεκταθούν τα αναλυτικά εργαλεία.
 

Ο χώρος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων θα συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με την προετοιμασία των διαγωνισμών, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. Τα δεδομένα αυτά σήμερα είναι κατακερματισμένα σε διάφορους μορφότυπους και επίπεδα, είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά. Ο χώρος δεδομένων θα καταστήσει δυνατή την απόκτηση νέων γνώσεων μέσω υπερσύγχρονων αναλυτικών εργαλείων που περιλαμβάνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Έτσι, οι δημόσιες δαπάνες θα γίνουν πιο στοχευμένες και πιο διαφανείς, θα βελτιωθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και θα προαχθεί η βασισμένη σε δεδομένα χάραξη πολιτικής. Οι αγοραστές του δημόσιου τομέα και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους όσον αφορά τις επενδύσεις και την υποβολή προσφορών, ενώ θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και οικονομική αποδοτικότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
 

Ο δημόσιος τομέας, με αξία άνω των 2 τρισ. ευρώ σε όλη την ΕΕ ετησίως, δηλαδή σχεδόν το 13,6% του ΑΕΠ της ΕΕ, θα πρέπει να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί για τη στήριξη των πράσινων βιομηχανιών. Ο χώρος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων θα επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δημόσιων πόρων προς τις πράσινες βιομηχανίες.
 

Όπως υπογραμμίζει η ετήσια έκθεση του 2023 για την ενιαία αγορά, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δεδομένων είναι καίριας σημασίας ώστε η ενιαία αγορά να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της για τη στήριξη της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα