Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Η ετήσια έκθεση εξετάζει τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η έκθεση εξετάζει ειδικότερα τι κάνουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ για τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων, όπως οι εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι φορείς ισότητας και οι οργανισμοί διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με την έκθεση, ενώ το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην πράξη, απαιτείται κι άλλη προσπάθεια σε όλη την ΕΕ για τη στήριξή τους και η βελτίωση του περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιούνται. Λεπτομερές δελτίο Τύπου σχετικά με την έκθεση είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα