Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Χαμηλό το επίπεδο του χρηματοοικονομικού γραμματισμού στην ΕΕ σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

eurobarometer

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό στην ΕΕ. Η έρευνα εξέτασε τόσο τις χρηματοοικονομικές γνώσεις όσο και τη χρηματοοικονομική συμπεριφορά (που συναποτελούν τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό) των πολιτών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόνο το 18% των πολιτών της ΕΕ έχουν υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού γραμματισμού, ενώ το 64% έχει μεσαίο και το υπόλοιπο 18% χαμηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού γραμματισμού. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Μόνο σε τέσσερα κράτη μέλη, πάνω από το 25% των ατόμων εμφανίζουν υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού γραμματισμού (Κάτω Χώρες, Σουηδία, Δανία και Σλοβενία).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύσει συγκεκριμένες ομάδες, όπως τις γυναίκες, τη νεολαία, τα άτομα χαμηλότερων εισοδημάτων και τα άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, οι οποίες τείνουν να έχουν χαμηλότερο επίπεδο χρηματοοικονομικού γραμματισμού σε σύγκριση με άλλες ομάδες.  

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Eπίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η πρώτη αυτή έρευνα της ΕΕ για τις χρηματοοικονομικές γνώσεις στέλνει ένα μήνυμα αφύπνισης τόσο σε εμάς όσο και στα κράτη μέλη: πρέπει να κάνουμε όλοι περισσότερα για να ενισχύσουμε τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό στην ΕΕ. Είναι προς το συμφέρον όλων μας ο εφοδιασμός των πολιτών με αυτοπεποίθηση και δεξιότητες ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα χρήματά τους. Αυτό θα είχε θετικό αντίκτυπο στην προσωπική και οικονομική ευημερία των ανθρώπων και στην ανθεκτικότητά τους απέναντι σε εισοδηματικούς κλυδωνισμούς. Θα συνέβαλλε επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ενδυναμώνοντας τους πολίτες ώστε να κατανοούν τα οφέλη και τους κινδύνους των επενδύσεων και καλλιεργώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές. Αυτό το Ευρωβαρόμετρο συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση του χρηματοοικονομικού γραμματισμού στην ΕΕ και θα μας βοηθήσει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες.»  

Στο σχέδιο δράσης του Σεπτεμβρίου 2020 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή επαναλάμβανε ότι ο άρτιος χρηματοοικονομικός γραμματισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής ευημερίας των πολιτών. Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2022, η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ ανέπτυξαν από κοινού ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικού γραμματισμού για ενήλικες. Ακόμη, στις 23 Μαΐου, η Επιτροπή ενέκρινε μια επενδυτική στρατηγική για το λιανικό εμπόριο. Στόχος είναι οι ιδιώτες επενδυτές (δηλαδή οι «καταναλωτές» επενδυτές) να ενδυναμωθούν ώστε να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, με παράλληλη διασφάλιση της δίκαιης αντιμετώπισης και της δέουσας προστασίας τους. Έτσι θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση των ιδιωτών επενδυτών ώστε να επενδύουν με ασφάλεια στο μέλλον τους και να αξιοποιήσουν πλήρως την Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα μάθησης που στηρίζουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των καταναλωτών στις «υπεύθυνες επενδύσεις». Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα