Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Σεπτεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΘΗΝΑ) | OFFICES FOR THE EUROPEAN COMMISSION REPRESENTATION IN GREECE (ATHENS)

2_2_0_0.jpg
© EU
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά χώρους για την Αντιπροσωπεία της στην Αθήνα, στους οποίους θα εγκατασταθεί το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2023.

 

Αναζητούνται χώροι προς ενοικίαση για αρχικό διάστημα δέκα ετών (με δυνατότητα διακοπής μετά από πέντε έτη).  Θα πρέπει να έχουν καθαρό εμβαδό περίπου 900 έως 1.100 m², όπου θα στεγαστούν γραφεία και χώρος εκδηλώσεων χωρητικότητας 100/120 ατόμων. Το κτίριο ενδέχεται να υποβληθεί σε εργασίες ανακαίνισης και διαρρύθμισης σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ενδιαφέρουν τόσο αυτοτελή κτίρια όσο και χώροι σε κτίρια με περισσότερους μισθωτές.

 

Το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, κατά προτίμηση εντός της απεικονιζόμενης περιοχής:

athens_perimeter_5.png
© EU


Τα γραφεία θα πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρία, και να είναι δυνατή η τοποθέτηση εγκαταστάσεων ασφαλείας. Στο κτίριο ή σε κοντινή απόσταση θα πρέπει να υπάρχει χώρος στάθμευσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κτιρίων ή οι εκπρόσωποί τους, συμπεριλαμβανομένων μεσιτικών γραφείων, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

«Έρευνα αγοράς για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Αθήνα)»

Υπόψιν κ. Μαρίας Καφετζίδου

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 2

106 74 Αθήνα

 

Ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση COMM-REP-GR-TENDER-OFFICESatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-GR-TENDER-OFFICES[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

Όλοι οι δυνητικοί προσφέροντες θα λάβουν λεπτομερή περιγραφή των όρων της μίσθωσης και των προδιαγραφών των μελλοντικών γραφείων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Αθήνα). Παρακαλείστε να αναφέρετε αν επιθυμείτε να λάβετε τα έγγραφα ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Όλοι οι δυνητικοί προσφέροντες καλούνται να υποβάλουν τα στοιχεία τους έως τις 17 Οκτωβρίου 2021.

-------------------------

 

The European Commission is looking for premises for the Representation in Athens, Greece to be occupied as of 1 January 2023 at the latest.

 

Premises for rent are wanted for an initial period of ten years (with a break option after five years).  The required net surface is approx. 900 to 1,100 m² which will host offices and one auditorium for 100/120 people. The building might undergo refurbishment and fit-out works according to the standards required by the European Commission.  Premises in both single and multi-tenant buildings are of interest.

 

The location shall be in the centre of Athens, preferably within the perimeter indicated:

athens_perimeter_5.png
© EU

 

The offices should have appropriate accessibility, including for disabled persons, and enable the positioning of security installations. There should be car parking facilities in the building or in its close vicinity.

 

Interested building owners or their representatives, including the real-estate agencies, are requested to manifest their interest by letter addressed to:

 

The European Commission Representation in Greece

"Market Prospection EC Representation in Greece (Athens)"

For the Attention of Ms Kafetzidou Maria

Leoforos Vasilissis Sofias 2

GR-106 74 Athens

 

Or by email to COMM-REP-GR-TENDER-OFFICESatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-GR-TENDER-OFFICES[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

Each interested party will receive a detailed description of lease terms and specifications for the future offices of the European Commission Representation in Greece (Athens).  Please indicate whether you would like to receive the documents by regular mail or email.

 

All potential bidders are invited to submit their details by 17 October 2021.

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα