Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Ιανουάριος 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Global Gateway: Η ΕΕ επενδύει 280 εκατ. ευρώ στη δίκαιη και πράσινη ανάκαμψη στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τη Νότια Αφρική

global getaway

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της «Ομάδας Ευρώπη» θα επενδύσουν σε επιχορηγήσεις ύψους πάνω από 280 εκατ. ευρώ στη Νότια Αφρική, συμπεριλαμβανομένων 87,75 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για να στηρίξουν μεταρρυθμίσεις πολιτικής με σκοπό την πράσινη ανάκαμψη, την μόχλευση πράσινων επενδύσεων και την προώθηση μιας βασισμένης στη γνώση μετάβασης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Ομάδας Ευρώπη» για μια δίκαιη και πράσινη ανάκαμψη της Νότιας Αφρικής, η οποία παρουσιάστηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στην Πρετόρια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway.
 

Μέσω της εταιρικής σχέσης με τη Νότια Αφρική, η πρωτοβουλία της «Ομάδας Ευρώπη» για τη δίκαιη και πράσινη ανάκαμψη θα στηρίξει τη χώρα στην προσπάθειά της να επιτύχει τον εθνικό στόχο αντιμετώπισης πιεστικών κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων  μέσω πολιτικού διαλόγου, διευκολύνοντας τις επενδύσεις, μεταξύ άλλων σε δημόσιες υποδομές, προωθώντας μια βιώσιμη, φιλική προς τη βιοποικιλότητα και κυκλική οικονομία και καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή.
 

Για παράδειγμα, επιχορηγήσεις της ΕΕ ύψους 40 εκατ. ευρώ θα διευκολύνουν επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές στη Νότια Αφρική μέσω μεικτής χρηματοδότησης. Η ΕΕ θα στηρίξει επίσης έργα για την ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού των δημοτικών υπηρεσιών στη Νότια Αφρική. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εργαστούν επίσης για την προσαρμογή ηλεκτρικών σταθμών που καίνε άνθρακα στην πράσινη μετάβαση, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και την επιτάχυνση των νεοφυών επιχειρήσεων της κυκλικής οικονομίας.
 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση (JETP), η Γερμανία, η Γαλλία και η ΕΕ θα παράσχουν στη Νότια Αφρική χρηματοδότηση ύψους άνω των 3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Η JETP θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της «Ομάδας Ευρώπη» για δίκαιη και πράσινη ανάκαμψη. Οι δύο πρωτοβουλίες θα αλληλοενισχύονται.
 

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της φιλοδοξούν να κινητοποιήσουν έως και 300 δισ. ευρώ από κοινού με τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη στήριξη της διττής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στις χώρες εταίρους και τη γεφύρωση του χρηματοδοτικού κενού για τις υποδομές για την ανάπτυξη. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 150 δισ. ευρώ για την Αφρική, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway, της στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμες και αξιόπιστες συνδέσεις με τις χώρες εταίρους, αυτή η νέα πρωτοβουλία της «Ομάδας Ευρώπη» με τη Νότια Αφρική αποσκοπεί στη δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού κλίματος και μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης που θα ευνοούν την ανάπτυξη και την εγχώρια απασχόληση.
 

Στην πρωτοβουλία της «Ομάδας Ευρώπη», η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στην Πρετόρια στις 27 Ιανουαρίου στο περιθώριο της συνεδρίασης υπουργικού επιπέδου μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής συμμετέχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Σουηδία.
 

Η εν λόγω συνεργασία με τη Νότια Αφρική αποτελεί παράδειγμα του ευρύτερου θεματολογίου της ΕΕ για την κλιματική δράση. Η ΕΕ παρέχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην παγκόσμια χρηματοδότηση για το κλίμα: 23 δισ. ευρώ το 2021.
 

Η ΕΕ και οι εταίροι της αντιμετωπίζουν τις ορατές και χειροπιαστές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που συνιστούν υπαρξιακή απειλή για τις κοινωνίες μας. Από κοινού, η ΕΕ και οι χώρες εταίροι μας πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 °C έως το τέλος του αιώνα.
 

Σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοδοτικού μέσου «Παγκόσμια Ευρώπη» (του κύριου χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ για εταιρικές σχέσεις εκτός Ευρώπης), το 35 % της στήριξης θα συμβάλλει στην επίτευξη κλιματικών στόχων.
 

Δηλώσεις

«Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι μια παγκόσμια ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη συνεργασία με τους εταίρους της σε όλο τον κόσμο για την από κοινού αντιμετώπιση αυτής της απειλής, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να μπορέσουν να ζήσουν σε έναν ασφαλή και ευημερούντα πλανήτη. Μαζί με τη Νότια Αφρική, είμαστε προσηλωμένοι σε μια πορεία απανθρακοποίησης. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη Νότια Αφρική για την εφαρμογή της εταιρικής σχέσης για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και για την πραγματοποίηση αυτής της πορείας, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας της Ομάδας Ευρώπη που παρουσιάζουμε σήμερα [σ.σ. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου]

Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Τζουζέπ Μπορέλ

«Για να μειώσουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο σημερινό σύνθετο γεωπολιτικό πλαίσιο, είναι σημαντικότερη από ποτέ η οικοδόμηση αξιόπιστων και βιώσιμων συνδέσεων με τις χώρες εταίρους μας. Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Ομάδας Ευρώπημε τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway θα στηρίξει τη χώρα ώστε να πρασινίσει την οικονομία της και να δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας. Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στη ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της με τη Νότια Αφρική κατά τα επόμενα έτη

Γιούτα Ουρπιλάινεν, Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων

 

 Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Ιανουάριος 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα