Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Φαρμακευτικά προϊόντα: Η Επιτροπή προτείνει επικαιροποιημένα τέλη του EMA

ema

Χθες, η Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση και την απλούστευση της νομοθεσίας σχετικά με τα τέλη που χρεώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA). Κύριος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα τέλη αυτά αντικατοπτρίζουν καλύτερα το κόστος του έργου που επιτελείται και συντονίζεται από τον EMA.

Όταν οι εταιρείες υποβάλλουν αίτηση για μια άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου, πρέπει να καταβάλουν τέλη στον EMA για την αξιολόγηση που διενεργεί ο οργανισμός. Τα τέλη αυτά περιλαμβάνουν επίσης την αμοιβή που καταβάλλεται από τον EMA στις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Η πρόταση της Επιτροπής αναθεωρεί ολόκληρη τη δομή των τελών του EMA, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα τέλη αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις σχετικές δαπάνες. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μηχανισμό παρακολούθησης του κόστους και μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να προσαρμόζονται τα τέλη όταν μεταβάλλεται σημαντικά το κόστος. Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κτηνιατρικού φαρμακευτικού τομέα, προσφέροντας στοχευμένες μειώσεις τελών για τη στήριξη της διαθεσιμότητας των κτηνιατρικών φαρμάκων.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η σημερινή [σ.σ. χθεσινή] πρόταση θα επιτρέψει στον EMA να χρεώνει τέλη που καλύπτουν καλύτερα το σημαντικό έργο του, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής των εθνικών αρμόδιων αρχών για τις επιστημονικές συνεισφορές τους. Η πρόταση καθιστά επίσης ευκολότερη και πιο βιώσιμη τη μελλοντική προσαρμογή του συστήματος τελών. Αναμένω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν σθεναρά την πρόταση αυτή.»

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε αυτή τη σελίδα.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Célia Dejond — Τηλ.: + 32 2 298 81 99)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα