Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Αυγούστου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση βοήθησε 13.000 απολυμένους εργαζομένους να επανεκπαιδευτούν και να βρουν νέες θέσεις εργασίας

European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers (EGF)

Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2021-2022 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ), την οποία δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή, κατά την περίοδο αναφοράς η ΕΕ διέθεσε 51,8 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠ για να βοηθήσει πάνω από 13.000 απολυμένους εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους να επανεκπαιδευτούν και να βρουν εργασία.
 

Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις από εννέα κράτη μέλη (Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Φινλανδία). Και στις 14 περιπτώσεις, στις οποίες ζητήθηκε στήριξη, κινητοποιήθηκαν κονδύλια από το ΕΤΠ. Ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων δραστηριοποιούνταν στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και σε δραστηριότητες αποθήκευσης και υποστήριξης του τομέα των μεταφορών. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που έλαβαν στήριξη έχασαν τη δουλειά τους λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.
 

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠ ήταν καθοριστικής σημασίας για την επανεκπαίδευσή τους σε αντικείμενα όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, την προετοιμασία τους για νέες ευκαιρίες απασχόλησης μέσω καθοδήγησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και βοήθειας για  αναζήτηση εργασίας ή για τη σύσταση δικής τους επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι έλαβαν επίσης επιδόματα για να συμμετάσχουν σε κατάρτιση. Το μέσο ποσοστό επαναπασχόλησης σε όλες τις περιπτώσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ από το 2014 ως σήμερα είναι 60%, γεγονός που καταδεικνύει την αξία του για τη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων.
 

Μέσω της χρηματοδότησής του για στοχευμένη κατάρτιση και άλλα μέτρα για την επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων, το ΕΤΠ συμβάλλει στις προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Από το 2007, το ΕΤΠ έχει διαθέσει 688 εκατ. ευρώ σε 177 περιπτώσεις μαζικών απολύσεων, βοηθώντας σχεδόν 168.000 απολυμένους εργαζομένους σε 20 κράτη μέλη.
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην έκθεση δραστηριοτήτων του ΕΤΠ για την περίοδο 2021-2022 και σε ενημερωτικό δελτίο για το ΕΤΠ, όπου παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα έργων.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta – Τηλ.: +32 2 298 70 24· Flora Matthaes – Τηλ.: 32 229 83951)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Αυγούστου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα