Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα: ενδυνάμωση των πολιτών για τη διαμόρφωση μιας πιο πράσινης Ευρώπης

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ με την οποία καλούνται άτομα, κοινότητες και οργανώσεις να συμμετάσχουν σε δράσεις για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη.

Το Σύμφωνο αυτό, που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, παρέχει σε όλους έναν χώρο όπου μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συζητούν και να αναλαμβάνουν δράση σχετικά με την κλιματική κρίση, καθώς και να συμμετέχουν στο διαρκώς διογκούμενο ευρωπαϊκό κλιματικό κίνημα.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα θα φέρει σε επαφή όλους όσοι επιθυμούν να αναλάβουν δράση για τον πλανήτη μας. Με το Σύμφωνο θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους Ευρωπαίους να αναλάβουν δράση στην καθημερινή τους ζωή, και να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πράσινη μετάβαση και να εμπνεύσουν ο ένας τον άλλον. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όλοι μας μπορούμε να αναλάβουμε δράση και όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε.» 

Η Επιτροπή δρομολόγησε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πριν από έναν χρόνο, με τη μορφή σχεδίου για τη μετατροπή της ΕΕ σε μια δίκαιη, υγιή, βιώσιμη και ευημερούσα κοινωνία και για την επανόρθωση του τρόπου που αλληλεπιδρούμε με τη φύση. Η Επιτροπή θέτει τώρα σε εφαρμογή τις πολιτικές και τη νομοθεσία που χρειάζονται για συστημικές αλλαγές, αλλά οι λύσεις που περιγράφονται στην Πράσινη Συμφωνία θα επιτύχουν μόνον εάν όλοι μας συμμετέχουμε και συνεισφέρουμε ενεργά.

Προώθηση της ευαισθητοποίησης και υποστήριξη των δράσεων

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα παρέχει έναν χώρο σε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα για να έρθουν σε επαφή, να αναπτύξουν συλλογικά και να εφαρμόσουν κλιματικές λύσεις, μεγάλες και μικρές. Ανταλλάσσοντας ιδέες και έμπνευση μεταξύ μας, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τον συλλογικό μας αντίκτυπο. Το Σύμφωνο είναι μια ανοικτή, πολυδεκτική και εξελισσόμενη πρωτοβουλία κλιματικής δράσης. Καλεί τις περιφέρειες, τις τοπικές κοινότητες, τη βιομηχανία, τα σχολεία και την κοινωνία των πολιτών να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι υπαρξιακές απειλές. Μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και μέσω διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των πολιτών, το Σύμφωνο θα υποστηρίξει τη σύνδεση μεταξύ της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα ανοικτή πρόσκληση με την οποία καλούνται άτομα και οργανώσεις να γίνουν πρεσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα. Οι πρεσβευτές του Συμφώνου θα δώσουν το παράδειγμα και θα δραστηριοποιήσουν τις κοινότητές τους για την ανάληψη δράσεων για το κλίμα.

Το Σύμφωνο για το Κλίμα αποσκοπεί στη διάδοση επιστημονικά ορθών πληροφοριών σχετικά με τις κλιματικές δράσεις και στην παροχή πρακτικών συμβουλών για επιλογές στην καθημερινή μας ζωή. Θα στηρίξει τοπικές πρωτοβουλίες και θα ενθαρρύνει τις δεσμεύσεις για ανάληψη δράσεων για το κλίμα από μεμονωμένα άτομα ή συλλογικούς φορείς, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση στήριξης και συμμετοχής.

Κατά την αρχική φάση, το Σύμφωνο θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις που εστιάζονται σε τέσσερις τομείς που προσφέρουν άμεσα οφέλη όχι μόνο για το κλίμα και το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία και την ευημερία των πολιτών: πράσινοι χώροι, πράσινη κινητικότητα, κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης και πράσινες δεξιότητες. Το Σύμφωνο έχει ανοιχτή εντολή και το αντικείμενό του θα εξελιχθεί με βάση τις ιδέες και τις συνεισφορές των ανθρώπων και των οργανώσεων που συμμετέχουν σε αυτό. Μια ετήσια εκδήλωση του Συμφώνου για το Κλίμα θα φέρνει τους συμμετέχοντες σε επαφή ώστε να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.

Εναρκτήρια εκδήλωση

Στις 16 Δεκεμβρίου, από τις 9:00 έως τις 11:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), θα πραγματοποιηθεί μια διαδικτυακή εναρκτήρια εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, με την παρουσία του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μια παρουσίαση των πρώτων πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μια συζήτηση σχετικά με τις επικείμενες δεσμεύσεις του Συμφώνου, και συνομιλίες ειδικών προσκεκλημένων σχετικά με τις δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε όλοι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η Επιτροπή καλεί άτομα, επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να οργανώσουν δορυφορικές εκδηλώσεις του Συμφώνου για το Κλίμα, ώστε να εκφραστεί ο πλούτος και η ποικιλομορφία των κλιματικών δράσεων στην Ευρώπη. Στις εκδηλώσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν συζητήσεις σε διάφορες γλώσσες, οι οποίες θα απευθύνονται στις τοπικές κοινότητες και θα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα ή θα αναδεικνύουν τον ρόλο συγκεκριμένων ομάδων ή τομέων στο Σύμφωνο για το Κλίμα.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθύνσεων της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν, οι οποίες δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 2019. Τον Δεκέμβριο του 2019, στην ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, διευκρινίστηκαν περαιτέρω οι στόχοι του Συμφώνου. Τα αποτελέσματα μιας ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, που διεξήχθη από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020, συνεισέφεραν στην κατάρτιση της ανακοίνωσης που δημοσιεύεται σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα

Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα

Εναρκτήρια εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα