Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Ιουνίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δίνουν το πράσινο φως για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Στη χθεσινή σύνοδο της Ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση στον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ύψους 99,3 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), της οποίας είχαν προηγηθεί η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας τον Ιανουάριο και η έγκριση του Συμβουλίου τον Μάιο.

Το ΕΚΤ+ θα παραμείνει το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την περίοδο 2021-2027. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλιά του για να βελτιώσουν την πρόσβαση στην απασχόληση, να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας με δίκαιες συνθήκες, να στηρίξουν τα πλέον ευάλωτα άτομα, ιδίως τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, και να καταρτίσουν τους πολίτες, εφοδιάζοντάς τους με τις δεξιότητες που απαιτεί η οικολογική και ψηφιακή μετάβαση. Το ΕΚΤ+ θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να προσεγγίσουν τους κοινωνικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ ως το 2030 σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ο Eπίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ δήλωσε σχετικά: « Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ αποτελεί απόδειξη της σταθερής μας δέσμευσης να θέσουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο. Το ΕΚΤ+ έχει πλέον εγκριθεί και δίνει μια φιλόδοξη απάντηση στις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι. Το ΕΚΤ+ θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας στο ανθρώπινο κεφάλαιο, να στηρίξουμε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και τις δεξιότητες. Θέτοντας τους ανθρώπους στο επίκεντρο, θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε από την κρίση και να προσαρμοστούμε στις μεταβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Στο πλαίσιο του νέου ΕΚΤ+, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα επενδύσουν τουλάχιστον το 25 % των πόρων που θα λάβουν από το ΕΚΤ+ στην κοινωνική ένταξη και τουλάχιστον το 3 % στην αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων. Οι χώρες της ΕΕ, όπου το ποσοστό των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ, θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων. Οι χώρες όπου ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων από το ΕΚΤ+ για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Όλα τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέσουν ένα επαρκές ποσό για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021, αφού δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Από το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχει στηρίξει πάνω από 33,4 εκατ. ανθρώπους σε όλη την ΕΕ. Επίσης, έχει συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας, ιδίως παρέχοντας την απαραίτητη χρηματοδότηση για προγράμματα μειωμένου ωραρίου εργασίας, μέτρα απασχόλησης και την κατάρτιση των νέων. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών CRII και CRII+, τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν τη δυνατότητα να αναδιανείμουν τα κονδύλια συνοχής εκεί όπου έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REACT-EU , το ΕΚΤ αναμένεται να λάβει συμπληρωματικό ποσό ύψους περίπου 17,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Ιουνίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα