Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα πρωτοβουλία για τη διαθεσιμότητα αμιγώς χορτοφαγικών γευμάτων

European Citizens' Initiative

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για αμιγώς χορτοφαγικά γεύματα».
 

Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας ζητούν τη θέσπιση νόμου που θα προβλέπει ρητά την υποχρέωση να προσφέρεται μια εναλλακτική δυνατότητα επιλογής αμιγώς χορτοφαγικών γευμάτων (vegan) στους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους πώλησης τροφίμων και ποτών στην Ευρώπη. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριές της υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτόν θα ληφθεί υπόψη η αναδυόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων, πράγμα που θα συμβάλει τόσο στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης με την αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων φυτικής προέλευσης όσο και στη μείωση του κόστους των τροφίμων.

Δεδομένου ότι η εν λόγω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Επιτροπή κρίνει ότι είναι παραδεκτή από νομική άποψη. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία της πρότασης κατά το παρόν στάδιο.
 

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση υπογραφών. Αν, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει σε διάστημα ενός έτους ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.
 

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.
 

Από την έναρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Επιτροπή έχει λάβει 119 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 95 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης. Με τη σημερινή απόφαση, ο αριθμός των πρωτοβουλιών που καταχωρίστηκαν φέτος ανέρχεται πλέον σε 9.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για αμιγώς χορτοφαγικά γεύματα

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών

Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

  

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα