Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο πιλοτικό σύστημα προειδοποίησης για τους ημιαγωγούς, με σκοπό την παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού των ημιαγωγών. Το πιλοτικό αυτό έργο θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να ευαισθητοποιήσουν για τυχόν κρίσιμες διαταραχές κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας των ημιαγωγών, ενώ θα βοηθήσει την Επιτροπή να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αξιολογεί επακριβώς τους κινδύνους και να αντιδρά άμεσα σε πιθανές κρίσεις μέσω της ευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τους ημιαγωγούς.
 

Το σύστημα προειδοποίησης για τους ημιαγωγούς θα συμπεριληφθεί στον τρίτο πυλώνα της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας και της παρακολούθησης του ευρωπαϊκού κλάδου ημιαγωγών σε στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 

Η Επιτροπή πρόσφατα χαιρέτισε την πολιτική συμφωνία επί της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 

Η πράξη θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές των ημιαγωγών. Οι προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, την παρακολούθηση του εφοδιασμού ημιαγωγών, την πρόβλεψη των ελλείψεων και, εάν αν χρειαστεί, την ενεργοποίηση σταδίου κρίσης.
 

Με τη σύσταση που συνοδεύει την πράξη της ΕΕ για τα μικροκυκλώματα συστάθηκε μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τους ημιαγωγούς (ESEG), η οποία χρησιμεύει ως πλατφόρμα συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και παρέχει συμβουλές και βοήθεια στην Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού. Όταν τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση, η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Ημιαγωγούς, το οποίο θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών υπό την προεδρία της Επιτροπής.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 2 295 86 15· Thomas Regnier - Τηλ: +32 2 299 10 99)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα