Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Απριλίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωβαρόμετρο: οι πολίτες της ΕΕ στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους και τα νέα άτομα για τη μείωση της φτώχειας

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την αναπτυξιακή συνεργασία, σχεδόν 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ δηλώνουν ότι είναι σημαντική η δημιουργία εταιρικών σχέσεων με χώρες εκτός της ΕΕ με σκοπό τη μείωση της φτώχειας.

Η παγκόσμια πανδημία δεν έχει επηρεάσει αρνητικά τη στήριξη των πολιτών για τη δράση της ΕΕ στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την τάση που καταγράφεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, η οποία καταδεικνύει ότι η συνεργασία με τις χώρες εταίρους εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές της ΕΕ.

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, διατύπωσε τα εξής σχόλια όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας: «Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν αδυναμίες, όπως οι ανισότητες, και ταυτόχρονα ανέδειξε εκ νέου τον ισχυρό ρόλο της πολυμερούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας. Χαίρομαι για αυτά τα πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις καλύτερες αξίες της Ευρώπης: ακόμη και όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, επικρατεί ένα πνεύμα παγκόσμιας αλληλεγγύης. Χαίρομαι επίσης που οι πολίτες κατανοούν ότι είναι σημαντική για την ΕΕ η ευημερία, η ειρήνη και η ανθεκτικότητα της Αφρικής και ότι τα νέα άτομα αποτελούν παράγοντες αλλαγής και σημαντικούς εταίρους.»

Η υγεία κατατάσσεται πρώτη στον κατάλογο των πιεστικών προκλήσεων

Ένα από τα βασικά πορίσματα της έρευνας είναι η αυξανόμενη ανησυχία για την υγεία. Σύμφωνα με το 36 % των ατόμων που απάντησαν στην έρευνα (αύξηση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019), η υγεία αποτελεί την πλέον πιεστική πρόκληση για το μέλλον των αναπτυσσόμενων χωρών.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανησυχίας της κοινής γνώμης σχετικά με την COVID-19, η ΕΕ επικεντρώνεται επί του παρόντος στον εμβολιασμό των πολιτών της και στις διεθνείς προσπάθειες για τον παγκόσμιο εμβολιασμό (μέσω της σημαντικής συνεισφοράς της στον μηχανισμό COVAX και της προχρηματοδότησης για την παραγωγή εμβολίων που εξάγονται επί του παρόντος σε 34 χώρες). Η ΕΕ ενισχύει επίσης τα συστήματα υγείας βασιζόμενη στη δέσμη μέτρων παγκόσμιας αντίδρασης της ομάδας «Ευρώπη», η οποία περιλαμβάνει στήριξη ύψους 40 δισ. ευρώ για τις χώρες εταίρους που πλήττονται από την πανδημία.

Μεταξύ των πλέον πιεστικών προκλήσεων που αναφέρθηκαν συγκαταλέγονται επίσης η εκπαίδευση (35 %), η ειρήνη και η ασφάλεια (32 %) και η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση (29 %). Περίπου το ένα τέταρτο όσων απάντησαν ανέφερε το νερό και την αποχέτευση (27 %), τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (26 %), καθώς και την επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία (24 %).

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (88 %), οι πολίτες της ΕΕ συμφωνούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ το 77 % συμφωνεί απόλυτα ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ και το 61 % δηλώνει ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στη μείωση των ανισοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου το ένα τρίτο όσων απάντησαν (34 %) πιστεύει ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζει μόνο στην παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό την ενίσχυση των οικονομιών τους.

Ευρύτατη στήριξη για τις σχέσεις με την Αφρική

Όσον αφορά τις σχέσεις με την Αφρική, πάνω από τέσσερις στους πέντε πολίτες της ΕΕ (81 %) δηλώνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τις εταιρικές της σχέσεις με τις αφρικανικές χώρες προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και στις δύο ηπείρους. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με την κοινή ανακοίνωση της ΕΕ «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική» και με τις πέντε προτεινόμενες εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με την Αφρική.

Οι νέοι και οι νέες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο

Στη φετινή έρευνα εξετάστηκαν συγκεκριμένα οι απόψεις των πολιτών σχετικά με τον ρόλο των νέων στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την αντιμετώπιση: α) των περιβαλλοντικών προκλήσεων και β) των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν, κατά τη γνώμη τους, οι νέοι και οι νέες στις αναπτυσσόμενες χώρες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων στις χώρες τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ (90 %) συμφωνούν ότι οι νέοι και οι νέες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ το 91 % θεωρεί ότι η συμβολή των νέων είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εδώ θα βρείτε ενημερωτικά δελτία ανά χώρα στις εθνικές γλώσσες όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και ενημερωτικά δελτία για τα συνολικά αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ και για τη νεολαία ως ομάδα-στόχο.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Απριλίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα