Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Το Ευρωβαρόμετρο καταγράφει τη σοβαρή ανησυχία των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ για τη διαφθορά

eurobarometer-

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε το τελευταίο ειδικό Ευρωβαρόμετρο για τη διαφθορά, το οποίο αποτυπώνει τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των πολιτών, καθώς και το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τη στάση των επιχειρήσεων έναντι της διαφθοράς στην ΕΕ. Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες της ΕΕ: το 68% των πολιτών πιστεύει ότι η διαφθορά εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις της ΕΕ, το 63% πιστεύει επίσης ότι η διαφθορά αποτελεί διαδεδομένο πρόβλημα στη χώρα τους. Το 37% όσων απάντησαν πιστεύουν ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς εφαρμόζονται αμερόληπτα και χωρίς κρυφές σκοπιμότητες. Το 34% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι ο αριθμός των αποτελεσματικών διώξεων είναι επαρκής για την αποθάρρυνση των πρακτικών διαφθοράς και ότι οι προσπάθειες των εθνικών κυβερνήσεών τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι αποτελεσματικές (31%). Τέλος, το 31% πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής διαφάνεια και έλεγχος της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων στη χώρα τους.

Οι μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τις αξιολογήσεις της Επιτροπής, μεταξύ άλλων για τις εκθέσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο του μηχανισμού της ΕΕ για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή προωθεί την καταπολέμηση της διαφθοράς για την προώθηση μιας νοοτροπίας κράτους δικαίου σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου θα περιέχει για πρώτη φορά στοχευμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τον Μάιο, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έγκλημα και η διαφθορά δεν αποφέρουν καρπούς, περιορίζοντας την ικανότητα των εγκληματιών να διαπράττουν νέα εγκλήματα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της λειτουργίας της έχει ήδη δεσμεύσει και κατάσχει περιουσιακά στοιχεία εγκληματιών αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα