Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει πόσο σημαντική είναι η καλή διαβίωση των ζώων για τους Ευρωπαίους

eurobarometer

Η προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων είναι ουσιώδης για τους Ευρωπαίους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα. Η Επιτροπή εργάζεται για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, βελτιώνοντας σταδιακά τη ζωή των ζώων και θεσπίζοντας νομοθετικά πρότυπα καλής διαβίωσης που συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο. Η παρούσα έρευνα δείχνει τη σημασία αυτού του θέματος για τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων (84 %) πιστεύει ότι η καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων θα πρέπει να προστατεύεται καλύτερα στη χώρα τους απ' ό,τι σήμερα. Παρόμοιο ποσοστό Ευρωπαίων (83 %) είναι υπέρ του περιορισμού του χρόνου μεταφοράς των ζώων. Σχεδόν τα τρία τέταρτα όσων απάντησαν (74 %) είναι υπέρ της καλύτερης προστασίας όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς στη χώρα τους.

Πάνω από το 90 % των Ευρωπαίων θεωρούν ότι οι γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές θα πρέπει να πληρούν βασικές δεοντολογικές απαιτήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η παροχή στα ζώα επαρκούς χώρου, επαρκούς τροφής και νερού, περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους (λάσπη, άχυρο κ.λπ.) και η διασφάλιση του κατάλληλου χειρισμού. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο ανησυχίας για την καλή μεταχείριση των ζώων στα σφαγεία.

Τα τρία τέταρτα όσων απάντησαν έκριναν απαράδεκτη την πρακτική της θανάτωσης αρσενικών νεοσσών μετά τη γέννησή τους, ενώ η συντριπτική πλειονότητα τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης του ακρωτηριασμού ορισμένων τμημάτων του σώματος των ζώων (ουρές, αυτιά, ράμφη κ.λπ.), εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και χρησιμοποιηθεί αναισθησία. Όσον αφορά την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, περισσότεροι από τους μισούς απαντήσαντες (57 %) θεωρούν ότι θα πρέπει να απαγορευτεί αυστηρά στην ΕΕ, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (32 %) πιστεύει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί μόνο υπό βελτιωμένες συνθήκες καλής διαβίωσης.

Όσον αφορά τις εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (84 %) πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να αλλάξει, είτε με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων στις εισαγωγές τροφίμων είτε με την επισήμανση των τροφίμων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Παρά το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2023, όταν οι τιμές των τροφίμων ήταν ήδη πολύ υψηλές λόγω του πληθωρισμού, το 60 % όσων απάντησαν δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα που προέρχονται από συστήματα εκτροφής φιλικά προς την καλή διαβίωση των ζώων. Περίπου το ένα τέταρτο (26 %) θα ήταν πρόθυμο να πληρώσει έως και 5 % περισσότερο για τρόφιμα φιλικά προς την καλή διαβίωση των ζώων.

Ιστορικό

Το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο (533) πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 26 Μαρτίου 2023. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 26 376 άτομα, από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν προσωπικές συνεντεύξεις μέσα στο σπίτι ή στην εξώπορτα, στην εθνική γλώσσα, με εξαίρεση τη Μάλτα, την Τσεχία, τη Δανία και τη Φινλανδία, όπου ορισμένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω βιντεοσυνέντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή.

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, έχει ως στόχο να καταστήσει τα συστήματα τροφίμων δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον. Η βελτίωση των προτύπων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της στρατηγικής. Η Επιτροπή εργάζεται εντατικά για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών της αλυσίδας εφοδιασμού. Η πρόταση για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, ένα από τα τέσσερα σκέλη της νομοθεσίας, είναι η πλέον προηγμένη και θα υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2023.

Το 2021 η Επιτροπή ανταποκρίθηκε επίσης θετικά στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Τέλος στα κλουβιά» (End the Cage Age). Η πρωτοβουλία αυτή ζητούσε την απαγόρευση της χρήσης κλουβιών για την εκτροφή διαφόρων ειδών ζώων σε συστήματα εντατικής εκτροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωβαρόμετρο

Δηλώσεις

Η Ευρώπη είναι υπερήφανη γιατί διαθέτει ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων στον κόσμο εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, και το έργο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Καλύτερη διαβίωση των ζώων σημαίνει καλύτερη υγεία των ζώων και καλύτερη ποιότητα των τροφίμων. Γι’ αυτό τον λόγο εργαζόμαστε για την αναβάθμιση των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και με τον καταλληλότερο τρόπο για τους γεωργούς και τον κτηνοτροφικό τομέα. Θα εξακολουθήσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα — στην ΕΕ και διεθνώς — διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο.

κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - 19/10/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα