Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τους τρόπους αλληλεπίδρασης των Ευρωπαίων με τον κόσμο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

eurobarometer

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τους τρόπους χρήσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τους Ευρωπαίους, ιδίως με δεδομένη τη συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποίησή τους και την ανάπτυξη βιώσιμης χρηματοδότησης.

Συνολικά το 86 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι αισθάνονται σιγουριά όταν διαχειρίζονται τα προσωπικά τους οικονομικά, ενώ το 73 % αισθάνονται σιγουριά όταν κάνουν τραπεζικές συναλλαγές στο διαδίκτυο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ανά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να συνεχίσει να δίνεται έμφαση στον χρηματοοικονομικό γραμματισμό. Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται επίσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, αλλά δεν διαθέτουν σχετικές πληροφορίες τις οποίες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Το Ευρωβαρόμετρο βασίζεται στις απαντήσεις 27.862 Ευρωπαίων από τα 27 κράτη μέλη σε 16 ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τις μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Δείτε εδώ την έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, ενημερωτικά δελτία ανά χώρα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ενημερωτικό γράφημα για τα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα